ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

1.3. Séria C

1.3.1. Klasifikácia dokumentov

V sérii C sa uverejňujú rozmanité dokumenty. Do jednotlivých oddielov série C úradného vestníka sa okrem iného zaraďujú najmä tieto akty [podrobnejší zoznam aktov možno nájsť v typografických pokynoch Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF]:

Úradný vestník – séria C
C I – Uznesenia, odporúčania a stanoviská
Uznesenia
Odporúčania
Stanoviská
C II – Oznámenia
Medziinštitucionálne dohody
Spoločné vyhlásenia
Oznámenia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie
C III – Prípravné akty
Iniciatívy členských štátov
Európsky parlament
Rada
Európska komisia
Súdny dvor Európskej únie
Európska centrálna banka
Dvor audítorov
Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Výbor regiónov
Európska investičná banka
Úrady a agentúry Európskej únie
C IV – Informácie
Informácie inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie
Informácie členských štátov
Informácie týkajúce sa Európskeho hospodárskeho priestoru (najprv informácie z inštitúcií, potom informácie z členských štátov)
Informácie tretích krajín
C V – Oznamy
Administratívne postupy
Súdne konania
Konania týkajúce sa vykonávania spoločnej obchodnej politiky
Konania týkajúce sa vykonávania politiky hospodárskej súťaže
Iné akty
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page