ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Predslov

Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov sa od svojho prvého vydania v roku 1993 (ako Vademecum vydavateľa) stala nevyhnutným nástrojom pre autorov textov z jednotlivých inštitúcií a orgánov Európskej únie, a to vo všetkých úradných jazykoch.

Takáto harmonizácia jazykovej praxe je obzvlášť pozoruhodná, pretože všetky spoločné dohovory a pracovné pravidlá obsiahnuté v tomto diele vypracovali naši odborníci s čo najväčším ohľadom na špecifiká jednotlivých jazykov.

Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov, ktorá je dostupná aj na internete, umožňuje interaktívny dialóg medzi jednotlivými zúčastnenými, či už ide o autorov, redaktorov, právnikov lingvistov, terminológov, prekladateľov, alebo korektorov. Akýkoľvek podnet z ich strany, ktorý by mohol prispieť k zlepšeniu a aktualizácii tejto publikácie, bude preto vítaný.

Spolieham sa na všetkých zainteresovaných, že sa budú usilovať zabezpečiť uplatňovanie takto stanovených noriem. To nám okrem iného umožní využívať ďalšie možnosti nástrojov informačných technológií, aby sa zlepšila služba európskemu občanovi, ktorému sú texty vydávané našimi inštitúciami a orgánmi predovšetkým určené.

Pierre de BOISSIEU
predseda riadiaceho výboru
Úradu pre publikácie

Pozn.:
Pôvodný text predslovu bol uverejnený vo francúzskom jazyku.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana