ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa B3 Trimiterea la cauze

ale Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

A. În actele Curții de Justiție trimiterea la cauze se realizează după cum urmează:

în partea introductivă a hotărârilor, cauzele se citează sub forma: cauza C-64/06; cauza T-64/06 – prin urmare, fără „nr.” și cu precizarea instanței care a pronunțat hotărârea: C pentru Curte, T pentru Tribunal, F pentru Tribunalul Funcției Publice (diferențiere impusă după înființarea instanțelor noi);
în cuprinsul hotărârilor, trimiterile la jurisprudență pot avea următoarea formă:
(a)
Hotărârea Tribunalului din 18 martie 1997, Picciolo și Caló/Comitetul Regiunilor (T-178/95 și T-179/95, RecFP, p. I-A-51 și II-155), Hotărârea Curții din 30 octombrie 1974, Grassi/Consiliul (188/73, Rec., p. 1099);
(b)
Hotărârea din 28 februarie 1991, Comisia/Germania (C-131/88), citată anterior;
în concluziile avocatului general: cauza Comisia/Italia (Hotărârea din 11 iulie 1989, 323/87, Rec., p. 2275).

Culegerea de jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene (în limba franceză, Recueil, prescurtat Rec.) se numește în limba română Repertoriu (prescurtat Rep.). În funcție de data pronunțării unei hotărâri (înainte sau după aderarea României la Uniunea Europeană), există următoarele tipuri de trimiteri la cauzele Curții de Justiție:

hotărâri pronunțate înainte de 1 ianuarie 2007, nepublicate încă la momentul citării: Hotărârea din 27 aprilie 2004, Turner, C-159/02, nepublicată încă în Recueil…;
hotărâri pronunțate după 1 ianuarie 2007, nepublicate încă la momentul citării: Hotărârea din 26 aprilie 2007, Comisia/Italia, C-135/05, nepublicată încă în Repertoriu…;
hotărâri pronunțate înainte de 1 ianuarie 2007 și publicate deja la momentul citării: Hotărârea din 1 aprilie 1993, Pesqueras Echebastar/Comisia, C-25/91, Rec., p. I-719, …;
hotărâri pronunțate după 1 ianuarie 2007 și publicate deja la momentul citării: Hotărârea din 26 aprilie 2007, Comisia/Italia, C-135/05, Rep., p. I-32, …

B. În celelalte acte ale Uniunii, trimiterea la cauzele Curții de Justiție respectă în mod necesar principiile enunțate mai sus:

Hotărârea din 17 septembrie 1980, Philip Morris/Comisia, 730/79, Rec., p. 2671;
Hotărârea din 15 iulie 2004, Pearle și alții, C‑345/02, Rec., p. I‑7139;
Hotărârea din 5 aprilie 2006, Deutsche Bahn/Comisia, T‑351/02, Rec., p. II‑1047.

Atunci când originalul nu menționează data pronunțării hotărârii, anul în care a fost pronunțată hotărârea se plasează după Rec./Rep.:

Hotărârea pronunțată în cauza TWD/Comisia, C‑355/95, Rec., 1997, p. I‑2549;
cauza C‑482/99, Franța/Comisia, Rec., 2002, p. I‑4397.

A se acorda atenție următoarelor aspecte:

affaire/case se traduce în limba română cauza, nu cazul (spre deosebire de termenul affaire/case utilizat cu privire la ajutoarele de stat și notificările de concentrări, care se traduce prin caz: cazul M.3804; cazul N 622/03; cazul AT.400.49);
cauzele Curții de Justiție au puncte, iar nu considerente, paragrafe sau alineate: Hotărârea din 17 septembrie 1980, Philip Morris/Comisia, 730/79, Rec., p. 2671, punctul 11.

Exemple de trimiteri la cauze ale Curții de Justiție:

Greșit Corect Comentarii
Hotărârea din 15 iulie 2004 în cauza C-345/02, Pearle și alții, Culegere 2004, p. I-7139, considerent 35 Hotărârea din 15 iulie 2004, Pearle și alții, C-345/02, Rec., p. I-7139, punctul 35
ordinea enumerării elementelor acestui tip de trimitere este: data-părți-numărul cauzei (neprecedat de cuvântul cauza)-repertoriu-pagina din repertoriu
în acest tip de trimitere nu se folosește cuvântul cauza înainte de număr
nu se folosește Culegere, ci Recueil/Repertoriu sau Rec./Rep.
dacă apare data pronunțării nu se mai repetă anul după Rec.
hotărârile Curții nu au considerente, ci puncte
Hotărârea din 21 martie 1988 în cauza C-303/88 Italia/Comisie, Culegere 1991, p. I-1433, considerent 11 Hotărârea din 21 martie 1991, Italia/Comisia, 303/88, Rec., p. I‑1433, punctul 11
anul pronunțării este același cu anul repertoriului; în acest exemplu este greșită data pronunțării; fiindcă este deja menționată data pronunțării, nu se mai indică anul după Rec.
înființarea noilor instanțe, în 1988 și în 2004, care au început să funcționeze în 1989, respectiv în 2005, a impus diferențierea la nivel formal a cauzelor prin adăugarea majusculelor C, T și F alături de numerele cauzelor; este greșită adăugarea literei C la numărul unei cauze din 1987
Hotărârea Curții de Justiție din 8 martie 1988 în cauzele C-62/87 și 72/87, Exécutif régional wallon și Glaverbel/Comisie, Culegere 1998, p. I-1573 Hotărârea din 8 martie 1988, Exécutif régional wallon și Glaverbel/Comisia, 62/87 și 72/87, Rec., p. I-1573
denumirea părților nu se scrie cu caractere cursive
cazul 56/65, Societé Technique Minière, Culegere 1966, p. 337 cauza 56/65, Societé Technique Minière/Maschinenbau Ulm, Rec., 1966, p. 337
este vorba de cauze, nu de cazuri
hotărârea în cauza Franța vs. Comisie, cauza C-301/87 [1990] ECR I-307, alineatul 50 Hotărârea pronunțată în cauza Franța/Comisia, 301/87, Rec., 1990, p. I‑307, punctul 50
pentru a indica părțile la proces se folosește bara oblică (/), iar nu vs. sau c.
nu se folosește niciodată ECR pentru a indica culegerea de jurisprudență, ci Recueil/Repertoriu sau Rec./Rep.
anul repertoriului se plasează după Rec./Rep., fără paranteze pătrate și numai dacă nu este menționată data pronunțării hotărârii
pagina din repertoriu trebuie să fie precedată de abrevierea p.
hotărârile Curții nu au alineate, ci puncte
Hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene C-251/97, Franța/Comisia, hotărârea din 5 octombrie 1999 Hotărârea din 5 octombrie 1999, Franța/Comisia, C‑251/97
în acest caz ordinea enumerării diverselor elemente este: data-părți-numărul cauzei
Cauza 173/73 Italia/Comisia [1974] Rec. 709, punctul 26 cauza 173/73, Italia/Comisia, Rec., 1974, p. 709, punctul 26
elementele enumerării (inclusiv abrevierile Rec. și Rep.) se despart prin virgule
Actualizat la: 14.3.2019
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare