ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa B2 Exemple de rectificări

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002
privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat

(Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene,
cap. 8, vol. 1, p. 167)

La pagina 183, articolul 23 alineatul (2) ultimul paragraf:

în loc de: „Dacă încălcarea săvârșită de o asociație privește activitățile membrilor săi, amenda nu depășește 10 % din cifra de afaceri totală a fiecărui membru activ pe piața afectată de încălcarea săvârșită de asociație.”,
se citește: „Dacă încălcarea săvârșită de o asociație privește activitățile membrilor săi, amenda nu depășește 10 % din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecărui membru activ pe piața afectată de încălcarea săvârșită de asociație.”

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 557/2007 al Comisiei din 23 mai 2007 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1028/2006 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 24 mai 2007)

La pagina 17, în anexa II, punctul 1 litera (a) al doilea paragraf:

în loc de: „Atunci când alte restricții, inclusiv restricțiile veterinare adoptate în temeiul legislației comunitare pentru a proteja sănătatea populației și a animalelor, au ca efect restrângerea accesului găinilor la spațiile deschise, ouăle pot fi comercializate în continuare drept «ouă de găini crescute în aer liber» pe durata aplicării restricției, dar în niciun caz pe o perioadă mai lungă de douăsprezece săptămâni;”,
se citește: „Atunci când alte restricții, inclusiv restricțiile veterinare, adoptate în temeiul legislației comunitare pentru a proteja sănătatea populației și a animalelor, au ca efect restrângerea accesului găinilor la spațiile deschise, ouăle pot fi comercializate în continuare drept «ouă de găini crescute în aer liber» pe durata aplicării restricției, dar în niciun caz pe o perioadă mai lungă de douăsprezece săptămâni;”.

Rectificare la LIFE+ Cerere de propuneri 2007

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 232 din 4 octombrie 2007)

(2007/C 263/09)

La pagina 12, „Pentru mai multe informații”, ultimul rând:

în loc de: „http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm”,
se citește: „http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm”.

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003
de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și produselor lactate

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 270 din 21 octombrie 2003)

(Ediția specială în limba română, cap. 03, vol. 50, p. 22)

La pagina 31, în anexa I, „Cantități de referință”, la litera (d), „perioada 2007/2008”:

în loc de:
„Germania 28 143 464,000
[…]  
Austria 2 776 895,000”,
se citește:
„Germania 28 142 465,561
[…]  
Austria 2 777 893,609”.
Actualizat la: 19.7.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare