ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

Anexa A9 Instituții, organe, servicii interinstituționale, oficii și agenții: listă multilingvă

(situația la 19.1.2022)

În această anexă se prezintă: (a) un index al entităților și (b) o listă multilingvă a denumirilor echivalente în diferitele versiuni lingvistice. Pentru aspecte legate de ordinea protocolară, vă rugăm să consultați punctul 9.5.

(a) Index

(b) Listă multilingvă

Agenția de Aprovizionare a Euratom

 

Agenția de Sprijin pentru OAREC

 

Agenția Europeană de Apărare

 

Agenția Europeană de Mediu

 

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

 

Agenția Europeană pentru Medicamente

 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice

 

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

 

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

 

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare

 

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare

 

Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital

 

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu

 

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură

 

Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri

 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

 

Agenția Uniunii Europene pentru Azil

 

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate

 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

 

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală

 

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii

 

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

 

Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial

 

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică

 

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța a Aviației

 

Autoritatea Bancară Europeană

 

Autoritatea Europeană a Muncii

 

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

 

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

 

Autoritatea pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene

 

Banca Centrală Europeană

 

Banca Europeană de Investiții

 

Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE

 

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

 

Centrul european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică

 

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

 

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

 

Centrul Satelitar al Uniunii Europene

 

Comisia Europeană

 

Comitetul Economic și Social European

 

Comitetul European al Regiunilor

 

Comitetul European pentru Protecția Datelor

 

Comitetul unic de rezoluție

 

Consiliul European

 

Consiliul Uniunii Europene

 

Curtea de Conturi Europeană

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene/Curtea de Justiție
(instituție/instanță)

 

Fondul European de Investiții

 

Fundația Europeană de Formare

 

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

 

Institutul European de Inovare și Tehnologie

 

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

 

întreprinderea comună EDCTP3 „Sănătatea la nivel mondial”

 

întreprinderea comună Fusion for Energy

 

întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății”

 

întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa

 

întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei

 

întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță

 

întreprinderea comună pentru o aviație curată

 

întreprinderea comună pentru un hidrogen curat

 

întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3

 

întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”

 

întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale”

 

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

 

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului

 

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

 

Ombudsmanul European

 

Parchetul European

 

Parlamentul European

 

Președintele Consiliului European

 

Serviciul European de Acțiune Externă

 

Școala Europeană de Administrație

 

Tribunalul

 

Tribunalul Funcției Publice

 

Uniunea Europeană

Sus
Pagina anterioarăPagina următoare