ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.2. Majuscule – minuscule

Folosirea majusculelor la inițiala cuvintelor se face după reguli diferite în diversele limbi. În limba română, ele se folosesc în mai puține situații decât în limba engleză, dar în mai multe situații decât în limba franceză.

10.2.1. Scrierea cu majuscule

10.2.1.1. Se scriu cu inițială majusculă toate cuvintele (cu excepția cuvintelor ajutătoare) care formează denumirile instituțiilor naționale sau internaționale și ale organizațiilor:

Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA)
Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT)
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii
Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației
Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS)
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Banca Centrală Europeană
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Comitetul Economic și Social European
Comitetul European al Regiunilor
Comisia Europeană
Consiliul Uniunii Europene
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Fondul Global de Mediu
Fondul Monetar Internațional
Ministerul Afacerilor Externe
Organizația Aviației Civile Internaționale
Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
Organizația Internațională a Muncii
Organizația Internațională pentru Esențele de Lemn Tropical
Organizația Mondială a Comerțului
Organizația Națiunilor Unite
Parlamentul European
Președinția Consiliului Uniunii Europene
Sistemul European al Băncilor Centrale

De asemenea, în actele UE se scriu cu inițială majusculă toate cuvintele (cu excepția cuvintelor ajutătoare) care formează denumirile direcțiilor generale ale Comisiei și denumirile secretariatelor generale ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, precum și ale Comitetului Economic și Social European și Comitetului European al Regiunilor:

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală
Secretariatul General al Consiliului

10.2.1.2. Se scriu cu inițială majusculă toate cuvintele (cu excepția cuvintelor ajutătoare) care desemnează entități geografice și teritorial-administrative, inclusiv cuvintele provenite din substantive comune sau din adjective, dar care fac parte din denumirea oficială:

Principatul Liechtenstein

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

România

Statul Israel

Statul Qatar

Confederația Elvețiană

Guyana Franceză

Marea Neagră

Oceanul Indian

Republica Franceză

Republica Italiană

America de Sud

Europa Centrală și de Est

Pacificul de Vest

10.2.1.3. Se scriu cu inițială majusculă toate cuvintele (cu excepția cuvintelor ajutătoare aflate în interiorul denumirii) care formează denumirile evenimentelor și ale marilor epoci istorice, ale sărbătorilor laice sau religioase, naționale sau internaționale. Când se află la începutul denumirii, și cuvintele ajutătoare se scriu cu inițială majusculă:

Al Doilea Război Mondial (cu genitiv/dativ celui de Al Doilea Război Mondial)
Antichitatea
Evul Mediu
Primul Război Mondial
Ziua Europei
Ziua Internațională a Muncii
Ziua Victoriei
9 Mai

10.2.1.4. Se scriu cu inițială majusculă toate cuvintele care formează locuțiuni pronominale de politețe:

Alteța Sa Regală
Excelența Voastră

10.2.1.5. Se scrie cu inițială majusculă primul cuvânt dintre cele care formează titlurile documentelor de orice fel, ale publicațiilor periodice și ale operelor literare, științifice etc. Se scriu, de asemenea, cu inițială majusculă numele proprii din componența titlurilor:

A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului (cu genitiv/dativ celei de A șasea directive 77/388/CEE a Consiliului)
Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole
Acordul privind Spațiul Economic European (prescurtat Acordul privind SEE, iar nu Acordul SEE)
Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Codul vamal comunitar
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării
Nomenclatura combinată
Nomenclatura tarifară și statistică
Poziția comună a Consiliului din 19 aprilie 2007
Programul național de reformă 2001-2010
Protocolul de modificare a Acordului de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Thailandei referitor la producția, comercializarea și schimburile comerciale cu manioc
Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare (APC) între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la APC

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului

Sistemul armonizat
Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene
Strategia europeană în domeniul drogurilor
Tariful vamal comun

Se scrie, de asemenea, cu inițială majusculă primul cuvânt dintre cele care formează denumiri de fonduri:

Fondul de coeziune
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
Fondul european de dezvoltare
Fondul european de dezvoltare regională
Fondul social european
Instrumentul financiar de orientare piscicolă

10.2.1.6. Se scrie cu inițială majusculă primul cuvânt dintre cele care formează denumirile organelor/organismelor de conducere și ale compartimentelor din cadrul instituțiilor:

Biroul permanent (al Camerei Deputaților)
Comisia pentru afaceri juridice (din Parlamentul European)
Comisia pentru buget, finanțe și bănci (din Camera Deputaților)
Comitetul Codului vamal
Comitetul executiv al BCE
Conferința președinților (din Parlamentul European)
Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Consiliul de administrație al Centrului Comun de Cercetare
Consiliul guvernatorilor BCE
Corpul de audit intern (din Ministerul Afacerilor Externe)
Unitatea de politici publice (din Ministerul Economiei și Finanțelor)

10.2.1.7. Se scrie cu inițială majusculă primul cuvânt dintre cele care formează numele științifice latinești de specii animale și vegetale:

Chlamys islandica
Gossypium herbaceum L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Odontaspis taurus
Salmonella spp.
Thunnus thynnus
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare