ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.1.11. Bara oblică

Bara oblică se folosește:

în structura numărului actelor normative:
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
Regulamentul (CE) nr. 1275/2007 al Comisiei
Directiva 73/240/CEE a Consiliului
în cauzele Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a indica numărul cauzelor și părțile la procedură:
T-408/04
Hotărârea din 15 iunie 2006, Comisia/Franța, C-255/04
Hotărârea din 10 martie 1992, Shell/Comisia, T-11/89
în formule distributive care cuprind unități de măsură abreviate (km/h) sau neabreviate (kilometri/oră) și în abrevierile c/val (contravaloare) și m/n (motonavă);
pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni:
fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ
mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe vehicul/componentă/unitate tehnică separată
pentru a indica exercițiile financiare, anii de comercializare etc. care nu coincid cu anii calendaristici:
anul 1991/1992 (exercițiu financiar, cuprinde 12 luni)
cf. anii 1991-1992 (ani calendaristici, o perioadă de doi ani)
în scrierea cu cifre a numeralelor fracționare:
2/5
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare