ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.1.10. Cratima (semn de punctuație și ortografic)

10.1.10.1. Cratima redă în scris rostirea împreună a două cuvinte alăturate, marcând sau nu dispariția unei vocale:

s-a, luat-o, și-a, într-un, dintr-o

În textele oficiale nu este recomandată elidarea vocalei î în construcții de tipul să își, să îl, să îi sau a vocalei ă în construcții de tipul să o etc. Singura formă care se scrie cu cratimă este infinitivul:

a-și da seama

În mod similar, în textele oficiale se recomandă utilizarea fără cratimă a sintagmelor pe de o parte, cel de al doilea, în unul, în una, iar nu pe de-o parte, cel de-al doilea, într-unul, într-una.

10.1.10.2. Se folosește la scrierea unor derivate cu prefixe și la scrierea cuvintelor compuse ai căror termeni își păstrează identitatea morfologică (a se vedea punctul 10.3.3).

10.1.10.3. Leagă desinența sau articolul hotărât de cuvinte care reprezintă împrumuturi sau nume proprii din alte limbi, a căror silabă finală prezintă diferențe între scriere și pronunțare:

acquis-ul, Bruxelles-ul, know-how-ul, service-ul, show-ul, site-ul
NB:
Cuvântul „acquis” a fost preluat în limba română, ca atare se recomandă grafia cu caractere drepte a acestui cuvânt, iar nu cu caractere cursive (italice), aceasta din urmă fiind specifică termenilor străini.

Articolul sau desinența se atașează fără cratimă la împrumuturile terminate în litere din alfabetul limbii române pronunțate ca în limba română:

cardul, leasingul, macroul (în context informatic), rectoul, serverul, summitul, trendul, versoul

10.1.10.4. Ca semn de punctuație, poate fi utilizată, neprecedată și neurmată de spațiu, între cuvinte care indică limitele în spațiu sau în timp și pentru a reda relația dintre două părți:

Pentru a obține un certificat și pentru ca acesta să rămână valabil, solicitanții trebuie să dețină un permis și trebuie să îndeplinească cerințele minime prevăzute la articolele 12-14.
Regulamentul (CE) nr. 13/2008 al Comisiei din 9 ianuarie 2008 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de certificate de import depuse în perioada 2-4 ianuarie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 955/2005 pentru orezul originar din Egipt
Procentajele de eliberare pentru cantitățile solicitate și ratele de restituire aplicabile licențelor din sistemul B solicitate în perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2007 sunt următoarele:
Acordul între Guvernul Regatului Belgiei și Guvernul Emiratelor Arabe Unite în vederea instituirii de servicii aeriene între și dincolo de teritoriile respective ale acestora, semnat la Abu Dhabi la 5 martie 1990, denumit în continuare „Acordul Emiratele Arabe Unite-Belgia” în anexa II
Analiza cost-beneficiu trebuie transmisă Comisiei în termen de doi ani de la data creării registrelor.
Actualizat la: 29.2.2012
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare