ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.1.7. Ghilimelele

În limba română se folosește următorul tip de ghilimele: „…”.

Pentru citate incluse în cadrul unui alt citat se folosesc ghilimelele «…».

„12.
«Proiect de reglementare tehnică» înseamnă textul unei specificații tehnice sau al unei alte cerințe sau reguli cu privire la servicii, inclusiv normele administrative […].”

În cazul în care un citat este inclus într-un citat care, la rândul său, este inclus în alt citat, ghilimelele se vor utiliza după următoarea schemă:

„… «… „…” …» …”

Se scriu între ghilimele termenii rezultați dintr-o convenție de scriere, internă actului, o singură dată, atunci când se anunță convenția:

În sensul prezentei directive și al actelor de reglementare enumerate în anexa IV, dacă nu se specifică altfel în cuprinsul lor:

1. „act de reglementare” înseamnă o directivă individuală, un regulament individual sau un regulament CEE-ONU anexat la Acordul revizuit din 1958;
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (denumit în continuare „regulamentul de bază”),

Atunci când se desemnează și se identifică un anumit act, se scrie cu majusculă primul cuvânt dintre termenii care rezultă în urma convenției:

Întrucât, în temeiul Deciziei nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007) (denumită în continuare „Decizia de instituire a programului MEDIA 2007”), Comunitatea a instituit un program de sprijin pentru sectorul audiovizual european,
Consumatorii ar trebui protejați împotriva practicilor neloiale sau înșelătoare, în special în ceea ce privește divulgarea informațiilor de către creditor, în conformitate cu Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori („Directiva privind practicile comerciale neloiale”).
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare