ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

10.1.6. Parantezele drepte

Se utilizează pentru a insera un text care conține deja o intercalare între paranteze rotunde:

Actul vizat a fost modificat [a se vedea Regulamentul (CEE) nr. 3600/85].

Încadrează o intervenție în interiorul unui text citat:

În acest context, trebuie amintit că în nomenclatorul mișcărilor de capital al Directivei 88/361/CE figurează „transferuri[le] în derularea contractelor de asigurare” și în special „prime[le] și plăți[le] legate de asigurarea de viață”.
„Curtea [Europeană a Drepturilor Omului] poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizație neguvernamentală sau de orice grup de particulari care se pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre înaltele părți contractante a drepturilor recunoscute în convenție sau în protocoalele sale.”
„În plus, conform mărturiei domnului [Osman] Ocalan, anexată cererii, odată cu pronunțarea dizolvării, congresul PKK ar fi adoptat și declarația conform căreia «toate activitățile desfășurate în numele PKK [vor fi pe viitor] considerate nelegitime».”

Punctele de suspensie încadrate de paranteze drepte marchează lipsa unui cuvânt sau a unui fragment dintr-un text citat:

„Fără a aduce atingere Directivei 78/319/CEE […] pot fi exceptate de la îndeplinirea cerințelor de autorizare prevăzute la articolul 9 sau articolul 10:

[…]

(b)
unitățile sau întreprinderile care realizează recuperarea deșeurilor.”

În actele UE din domeniul concurenței, simbolul […] înlocuiește texte care constituie secret comercial:

Pentru recuperarea integrală a creanțelor, potențialul cumpărător ar fi trebuit să efectueze o investiție totală minimă de circa […] (*) miliarde EUR.

(*)
Secret comercial.
Actualizat la: 29.2.2012
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare