ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

9.6. Direcții generale și servicii ale Comisiei: denumiri oficiale

RO
Actualizare:
14.10.2022
Coduri literale (numai pentru uz intern)
și coduri numerice
(numai pentru uz informatic)

A se vedea și
Link către lista cu paginile web ale direcțiilor generale
Link către pagina colegiului comisarilor

Denumirea completă
și ordinea de prezentare
Denumirea scurtă Abrevierea curentă Cod literal
(uz intern) (1)
Cod numeric
invizibil (2)
Domenii de activitate
Secretariatul General SG SG 31 Secretariatul General
Serviciul Juridic SJ SJ 32 Serviciul Juridic
Direcția Generală Comunicare DG Comunicare   COMM 61 Comunicare
IDEA – Inspirație, Dezbatere, Eficacitate și Angajare în Acțiune   IDEA 46 Inspirație, Dezbatere, Eficacitate și Angajare în Acțiune
Direcția Generală Buget DG Buget   BUDG 19 Buget
Direcția Generală Resurse Umane și Securitate DG Resurse Umane și Securitate   HR 09 Resurse Umane și Securitate
Direcția Generală Informatică DG Informatică   DIGIT 50 Informatică
Serviciul de Audit Intern   IAS 25 Serviciul de Audit Intern
Oficiul European de Luptă Antifraudă OLAF OLAF 57 Oficiul European de Luptă Antifraudă
Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare DG Afaceri Economice și Financiare   ECFIN 02 Afaceri Economice și Financiare
Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri   GROW 62 Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri
Direcția Generală Industria Apărării și Spațiu DG Industria Apărării și Spațiu   DEFIS 26 Industria apărării și spațiu
Direcția Generală Concurență DG Concurență   COMP 04 Concurență
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune   EMPL 05 Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală DG Agricultură și Dezvoltare Rurală   AGRI 06 Agricultură și Dezvoltare Rurală
Direcția Generală Mobilitate și Transporturi DG Mobilitate și Transporturi   MOVE 7 Mobilitate și Transporturi
Direcția Generală Energie DG Energie   ENER 27 Energie
Direcția Generală Mediu DG Mediu   ENV 11 Mediu
Direcția Generală Politici Climatice DG Politici Climatice   CLIMA 87 Politici Climatice
Direcția Generală Cercetare și Inovare DG Cercetare și Inovare   RTD 12 Cercetare și Inovare
Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie Connect CNECT 13 Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie
Centrul Comun de Cercetare JRC (3) JRC 53 Centrul Comun de Cercetare
Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit DG Afaceri Maritime și Pescuit   MARE 14 Afaceri Maritime și Pescuit
Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital   FISMA 15 Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital
Direcția Generală Politica Regională și Urbană DG Politica Regională și Urbană   REGIO 16 Politica Regională și Urbană
Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale DG Sprijin pentru Reforme Structurale   REFORM 35 Sprijin pentru reforme structurale
Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală DG Impozitare și Uniune Vamală   TAXUD 21 Impozitare și Uniune Vamală
Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură DG Educație, Tineret, Sport și Cultură   EAC 63 Educație, Tineret, Sport și Cultură
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară DG Sănătate și Siguranță Alimentară   SANTE 64 Sănătate și Siguranță Alimentară
Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară HERA 30
Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne DG Migrație și Afaceri Interne   HOME 65 Migrație și Afaceri Interne
Direcția Generală Justiție și Consumatori DG Justiție și Consumatori   JUST 76 Justiție și Consumatori
Direcția Generală Comerț DG Comerț   TRADE 67 Comerț
Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea   NEAR 69 Vecinătate și Negocieri privind Extinderea
Direcția Generală Parteneriate Internaționale DG Parteneriate Internaționale   INTPA 55 Parteneriate Internaționale
Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) DG Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) ECHO ECHO 51 Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Direcția Generală Interpretare DG Interpretare   SCIC 38 Interpretare
Direcția Generală Traduceri DG Traduceri DGT DGT 47 Traduceri
Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene Oficiul pentru Publicații OP OP 43 Oficiul pentru Publicații
Serviciul Instrumente de Politică Externă   FPI 59 (4) Serviciul Instrumente de Politică Externă
Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale   PMO 40  
Oficiul pentru Infrastructură și Logistică la Bruxelles Oficiul pentru Infrastructură și Logistică – Bruxelles   OIB 39  
Oficiul pentru Infrastructură și Logistică la Luxemburg Oficiul pentru Infrastructură și Logistică – Luxemburg   OIL 41  
Oficiul pentru Selecția Personalului Comunităților Europene Oficiul European pentru Selecția Personalului (5) EPSO EPSO 42  
Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri Eismea EISMEA 81  
Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură EACEA EACEA 82  
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu CINEA CINEA 84  
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare ERCEA ERCEA 85  
Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare REA REA 86  
Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital HADEA HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Cod exclusiv de uz intern. În toate documentele destinate publicării (pe hârtie sau pe suport electronic) se utilizează denumirile sau abrevierile curente.
(2)
În anumite sisteme informatice, codul 60 este utilizat pentru cabinete.
(3)
A nu se mai utiliza CCC (JRC = abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice).
(4)
În anumite sisteme informatice, codul 66 este utilizat pentru FPI.
(5)
Denumirea uzuală. Denumirea completă este rezervată textelor fondatoare ale Oficiului menționat.
(6)
Codul 89 este utilizat pentru Comitetul unic de rezoluție [a se vedea punctul 9.5.3, Organisme descentralizate (agenții)].
Modificări față de ediția 2011

24.9.2021

C(2021) 6712 final

nou serviciu: Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară

1.4.2021

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei

Vechea denumire Noua denumire
Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (Eismea)
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA)
Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA)
Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA)

31.3.2021

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei

Încetarea activității: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)

28.2.2021

PV(2020) 2363 final

Încetarea activității: Grupul de lucru pentru relațiile cu Regatul Unit (UKTF)

16.2.2021

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei

Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital

16.1.2021

PV(2020) 2352 final

Vechea denumire Noua denumire
Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare Direcția Generală Parteneriate Internaționale
DG Cooperare Internațională și Dezvoltare DG Parteneriate Internaționale
DEVCO INTPA

1.1.2020

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Direcția Generală Industria Apărării și Spațiu

new directorate-general: Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale

9.12.2019

PV(2019) 2317 final

Vechea denumire Noua denumire
Centrul European de Strategie Politică IDEA – Inspirație, Dezbatere, Eficacitate și Angajare în Acțiune
EPSC IDEA

16.11.2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Vechea denumire Noua denumire
Grupul de lucru pentru pregătirea și conducerea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 din TUE Grupul de lucru pentru relațiile cu Regatul Unit
Grupul de lucru „articolul 50” Grupul de lucru „Regatul Unit”
TF50 UKTF

9.10.2019

 

Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie, abrevierea curentă: Connect

1.1.2017

PV(2016) 2192 final

Vechea denumire Noua denumire
Direcția Generală Educație și Cultură Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură
DG Educație și Cultură DG Educație, Tineret, Sport și Cultură

1.10.2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

nou serviciu: Grupul de lucru pentru pregătirea și conducerea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 din TUE

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Vechea denumire Noua denumire
Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO) Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO)
DG Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO) DG Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Vechea denumire Noua denumire
Direcția Generală Întreprinderi și Industrie Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri
DG Întreprinderi și Industrie DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri
ENTR GROW
   
Direcția Generală Piața Internă și Servicii Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital
DG Piața Internă și Servicii DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital
MARKT FISMA
   
Direcția Generală Sănătate și Consumatori Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară
DG Sănătate și Consumatori DG Sănătate și Siguranță Alimentară
SANCO SANTE
   
Direcția Generală Afaceri Interne Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne
DG Afaceri Interne DG Migrație și Afaceri Interne
HOME HOME
   
Direcția Generală Justiție Direcția Generală Justiție și Consumatori
DG Justiție DG Justiție și Consumatori
JUST JUST
   
Direcția Generală Extindere Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea
DG Extindere DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea
ELARG NEAR
   
Direcția Generală Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare
DG Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid DG Cooperare Internațională și Dezvoltare
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014

Decizia de punere în aplicare 2014/927/UE ale Comisiei

Vechea denumire Noua denumire
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Vechea denumire Noua denumire
Biroul Consilierilor de Politică Europeană Centrul European de Strategie Politică
BEPA EPSC
48 46

11.3.2014
 
Vechea denumire Noua denumire
DG Combaterea Schimbărilor Climatice DG Politici Climatice

1.1.2014

Deciziile de punere în aplicare 2013/770/UE, 2013/771/UE și 2013/801/UE ale Comisiei

Vechea denumire Noua denumire
Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI) Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori (EAHC) Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (Chafea)
Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T EA) Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Vechea denumire Noua denumire
DG Politica Regională DG Politică Regională și Urbană

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Vechea denumire Noua denumire
Direcția Generală Societatea Informațională și Media Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie
DG Societatea Informațională și Media DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie
INFSO CNECT

Pentru modificările anterioare, a se vedea lista modificărilor.
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare