ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

9.5. Structura administrativă a Uniunii Europene: titluri oficiale și ordinea enumerării lor

9.5.1. Instituții și organe

Instituțiile și organele trebuie prezentate în ordinea protocolară.

Lista de mai jos cuprinde denumirile oficiale, prezentate în ordinea protocolară începând cu 1 decembrie 2009 (data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona). Lista este urmată de un tabel, în care se indică denumirea care trebuie folosită (în funcție de tipul publicației), abrevierea denumirii și sediul.

A se vedea, de asemenea:Anexa A9 – Instituții, organe, servicii interinstituționale, oficii și agenții: listă multilingvă

(a) Instituții

Consiliul European
Președintele Consiliului European
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Curtea de Justiție
Tribunalul
NB:
Tribunalul Funcției Publice, creat în 2004, şi-a încetat activitatea la 1 septembrie 2016, competențele sale fiind transferate Tribunalului.

(b) Organ de politică externă

Serviciul European de Acțiune Externă
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Trei Consilii
(A nu se confunda!)
În Uniunea Europeană

Consiliul European este format din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și din președintele Comisiei. Consiliul European se reunește cel puțin de două ori pe an. Aceste reuniuni se mai numesc și summituri. Consiliul European definește orientările politice generale ale Uniunii.

Miniștrii din statele membre se întâlnesc regulat în cadrul Consiliului Uniunii Europene. În funcție de ordinea de zi a întâlnirii, fiecare țară va fi reprezentată de ministrul în al cărui domeniu de competență se încadrează subiectul care va fi abordat. Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate.

În afara Uniunii Europene

Consiliul Europei este o organizație interguvernamentală, dar nu o instituție a Uniunii Europene.

(c) Organe consultative

(d) Alte organe

INSTITUȚII ȘI ORGANE – Denumiri
Denumirea completă Denumirea scurtă (1) Abre­vierea Sediul
Parlamentul European Parlamentul PE Strasbourg (2)
Consiliul European Bruxelles
Consiliul Uniunii Europene Consiliul
NB:

În textele de popularizare:

Consiliul de Miniștri (în sens larg)
sau se specifică: Consiliul [de Miniștri] pentru Agricultură, Consiliul „Agricultură”
Bruxelles
Comisia Europeană Comisia Bruxelles (3)
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (instituție) Curtea de Justiție CJUE Luxemburg
Curtea de Justiție (instanță)
Curtea Luxemburg
Tribunalul
Luxemburg
Banca Centrală Europeană Banca BCE Frankfurt pe Main
Curtea de Conturi Europeană (4) Curtea de Conturi, Curtea Luxemburg
În textele publicate în Jurnalul Oficial: Curtea de Conturi
Serviciul European de Acțiune Externă SEAE Bruxelles
Comitetul Economic și Social European Comitetul CESE (5) Bruxelles
Comitetul European al Regiunilor (6) Comitetul CoR Bruxelles
În textele publicate în Jurnalul Oficial, seria L: Comitetul Regiunilor
Banca Europeană de Investiții Banca BEI Luxemburg
Ombudsmanul European Ombudsmanul Strasbourg (7)
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor Autoritatea AEPD Bruxelles
Comitetul European pentru Protecția Datelor Comitetul Bruxelles
(1)
Formele scurte pot fi folosite doar atunci când nu există posibilitatea unei confuzii (mai ales pentru „Curte” și „Comitet”). La prima apariție în text se utilizează întotdeauna denumirea oficială.
(2)
Sediul Parlamentului este la Strasbourg. Perioade de sesiuni parlamentare suplimentare sunt organizate la Bruxelles. Sediul Secretariatului General este la Luxemburg.
(3)
Sediul Comisiei este la Bruxelles, dar anumite servicii sunt localizate la Luxemburg.
(4)
„Curtea de Conturi Europeană” este denumirea cel mai des întâlnită. Cu toate acestea, denumirea oficială folosită în actele juridice este „Curtea de Conturi a Uniunii Europene” (până la 30.11.2009: „Curtea de Conturi a Comunităților Europene”), chiar dacă apare rareori.
(5)
Nu se folosește forma „Comitetul Economic și Social”, nici abrevierea „CES”.
(6)
„Comitetul European al Regiunilor” este denumirea utilizată curent. În textele pur juridice și în Jurnalul Oficial seria L, a se utiliza denumirea oficială „Comitetul Regiunilor”. La cererea Comitetului, acronimul CoR rămâne neschimbat.
(7)
Sediul Ombudsmanului este același cu al Parlamentului European.

9.5.2. Servicii interinstituționale

Serviciile interinstituționale sunt dependente administrativ de Comisia Europeană (a se vedea și punctul 9.6).

Denumirea Denumirea scurtă Abre­vierea Sediul Act de referință
(act fondator) (a)
Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică CERT-EU Bruxelles JO L 6, 11.1.2017, p. 40
Oficiul European pentru Selecția Personalului (1) Oficiul pentru Selecția Personalului EPSO (*) Bruxelles JO L 197, 26.7.2002, p. 53
Școala de Administrație
EUSA (*)
Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (3) Oficiul pentru Publicații OP (*) Luxemburg JO L 168, 30.6.2009, p. 41
(JO 152, 13.7.1967, p. 18)
(a)
Actul de referință este în principiu actul fondator. Dacă un act fondator a fost „reformat”, dacă acesta a făcut obiectul unui „text codificat” sau dacă a fost abrogat și înlocuit cu un nou act, actul modificat respectiv devine noul act de referință (în cazul acesta, actul fondator inițial este indicat între paranteze).
(*)
Abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice.
(1)
Denumirea uzuală.
(2)
Dependentă administrativ de Oficiul European pentru Selecția Personalului.
(3)
Până la 30.6.2009: „Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene”.

9.5.3. Organisme descentralizate (agenții)

Organismele descentralizate (agenții) sunt create printr-un act legislativ special și li s-a încredințat o misiune specifică. În general, diferitele organizații sunt citate în ordinea alfabetică din limba publicației.

Denumirea Abre­vierea Sediul Act de referință
(act fondator) (a)
Modificări (b)
Agenția de Sprijin pentru OAREC
(denumirea scurtă: Oficiul OAREC)
Riga JO L 321, 17.12.2018, p. 1
(JO L 337, 18.12.2009, p. 1)
Modificarea grafiei
Agenția Europeană de Mediu AEM Copenhaga JO L 126, 21.5.2009, p. 13  
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului EFCA Vigo JO L 83, 25.3.2018, p. 18
(JO L 128, 21.5.2005, p. 1)
 
Agenția Europeană pentru Medicamente EMA (*) Amsterdam JO L 136, 30.4.2004, p. 1 Act de modificare (sediul):
JO L 291, 16.11.2018, p. 3
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Frontex (*) Varșovia JO L 295, 14.11.2019, p. 1
(JO L 349, 25.11.2004, p. 1)
 
Agenția Europeană pentru Produse Chimice ECHA (*) Helsinki JO L 396, 30.12.2006, p. 1  
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă EU-OSHA (*) Bilbao JO L 30, 31.1.2019, p. 58
(JO L 216, 20.8.1994, p. 1)
 
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă EMSA Lisabona JO L 208, 5.8.2002, p. 1  
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene FRA (*) Viena JO L 53, 22.2.2007, p. 1  
Agenția Uniunii Europene pentru Azil Malta JO L 468, 30.12.2021, p. 1
Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate ERA Lille-Valenciennes JO L 138, 26.5.2016, p. 1
(JO L 164, 30.4.2004, p. 1)
 
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ACER (*) Ljubljana JO L 158, 14.6.2019, p. 22
(JO L 211, 14.8.2009, p. 1)
 
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii Europol Haga JO L 135, 24.5.2016, p. 53
(JO C 316, 27.11.1995, p. 1 (en)
 
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală Eurojust Haga JO L 295, 21.11.2018, p. 138
(JO L 63, 6.3.2002, p. 1)
 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii CEPOL Budapesta JO L 319, 4.12.2015, p. 1
(JO L 256, 1.10.2005, p.63)
 
Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție eu-LISA (*) Tallinn JO L 295, 21.11.2018, p. 99
(JO L 286, 1.11.2011, p. 1)
 
Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial EUSPA Praga JO L 170, 12.5.2021, p. 69  
Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică ENISA (*) Heraklion JO L 151, 7.6.2019, p. 15
(JO L 77, 13.3.2004, p. 1)
 
Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației AESA Köln JO L 212, 22.8.2018, p. 1
(JO L 240, 7.9.2002, p. 1)
 
Autoritatea Bancară Europeană ABE Paris JO L 331, 15.12.2010, p. 12 Modificarea grafiei/
Act de modificare (sediul):
JO L 291, 16.11.2018, p. 1
Autoritatea Europeană a Muncii ELA Bratislava JO L 186, 11.7.2019, p. 21 Creare: 31.7.2019
Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale EIOPA Frankfurt pe Main JO L 331, 15.12.2010, p. 48  
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară EFSA (*) Parma JO L 31, 1.2.2002, p. 1  
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe ESMA Paris JO L 331, 15.12.2010, p. 84 Modificarea grafiei
Autoritatea pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene Bruxelles JO L 317, 4.11.2014, p. 1 Modificarea grafiei
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene CdT (*) Luxemburg JO L 314, 7.12.1994, p. 1  
Centrul european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică București JO L 202, 8.6.2021, p. 1  
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ECDC (*) Stockholm JO L 142, 30.4.2004, p. 1 Modificarea grafiei
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale Cedefop (*) Salonic JO L 30, 31.1.2019, p. 90
(JO L 39, 13.2.1975, p. 1)
 
Comitetul unic de rezoluție SRB Bruxelles JO L 225, 30.7.2014, p. 1  
Fundația Europeană de Formare ETF (*) Torino JO L 354, 31.12.2008, p. 82
(JO L 131, 23.5.1990, p. 1)
 
Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă Eurofound (*) Dublin JO L 30, 31.1.2019, p. 74
(JO L 139, 30.5.1975, p. 1)
 
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați EIGE (*) Vilnius JO L 403, 30.12.2006, p. 9 Modificarea grafiei
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie OEDT Lisabona JO L 376, 27.12.2006, p. 1
[JO L 36, 12.2.1993, p. 1 (en)]
 
Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante OCSP Angers JO L 227, 1.9.1994, p. 1 Act de modificare în curs de elaborare
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală EUIPO Alicante JO L 154, 16.6.2017, p. 1
(JO L 11, 14.1.1994, p. 1)
 
Parchetul European EPPO Luxemburg JO L 283, 31.10.2017, p. 1
Modificarea adoptată
În pregătire
Diferite proceduri planificate sau în curs de desfășurare ar putea avea drept rezultat modificarea denumirii unor agenții.
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
Propunere:
Agenția pentru Droguri a Uniunii Europene
OEDT
Propunere:
EUDA
Procedură: COM(2022) 18 – 2022/9 (COD)
Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante
Propunere:
Agenția Europeană pentru Soiuri de Plante
OCSP
Propunere:
AESP
Procedură: COM(2013) 262 — 2013/0137 (COD)
to be monitored (the EP asked the Commission to withdraw its proposal and submit a new one)
În pregătire (noi agenții)
Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului AMLA Procedură: COM(2021) 421 – 2021/240 (COD)
(a)
Actul de referință este în principiu actul fondator. Dacă un act fondator a fost „reformat”, dacă acesta a făcut obiectul unui „text codificat” sau dacă a fost abrogat și înlocuit cu un nou act, actul modificat respectiv devine noul act de referință (în cazul acesta, actul fondator inițial este indicat între paranteze).
(b)

Diferitele tipuri de modificare sunt următoarele:

„rectificare”, „act de modificare” (sau alte tipuri): modificări aduse actului fondator în ceea ce privește denumirea, abrevierea sau sediul;
„modificarea grafiei”: pentru entitatea în cauză, grafia utilizată în actul fondator a fost modificată astfel încât să se conformeze convențiilor de scriere interinstituționale, în special regulilor referitoare la majuscule și minuscule (cu acordul juriștilor-lingviști ai Consiliului, nu este necesară o rectificare).
(*)
Abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice.
NB:
A se vedea, de asemenea, Decizia 2004/97/CE, Euratom din 13 decembrie 2003 privind amplasarea sediilor anumitor servicii și agenții ale Uniunii Europene (JO L 29, 3.2.2004, p. 15).

Politica externă și de securitate comună

Denumirea Abre­vierea Sediul Act de referință
(act fondator) (a)
Agenția Europeană de Apărare AEA Bruxelles JO L 266, 13.10.2015, p. 55
(JO L 245, 17.7.2004, p. 17)
Centrul Satelitar al Uniunii Europene Satcen Torrejón de Ardoz JO L 188, 27.6.2014, p. 73
(JO L 200, 25.7.2001, p. 5)
Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene ISSUE Paris JO L 41, 12.2.2014, p. 13
(JO L 200, 25.7.2001, p. 1)

9.5.4. Agenții executive

Aceste agenții sunt entități cu personalitate juridică înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 11, 16.1.2003, p. 1) cărora li se încredințează anumite sarcini în gestionarea programelor Uniunii Europene. Durata existenței agențiilor este determinată.

<
Denumirea Abre­vierea Sediul Act de referință
(+ rectificare sau act de modificare)
Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare ERCEA (*) BruxellesJO L 50, 15.2.2021, p. 9
Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare REA (*) Bruxelles JO L 50, 15.2.2021, p. 9
Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu CINEA (*) Bruxelles JO L 50, 15.2.2021, p. 9
Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital HADEABruxelles JO L 50, 15.2.2021, p. 9
Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură EACEA (*) Bruxelles JO L 50, 15.2.2021, p. 9
Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri Eismea (*) Bruxelles JO L 50, 15.2.2021, p. 9
(*)
Abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice.

9.5.5. Agenții și organisme ale Euratom

Aceste agenții sau organisme au fost create pentru a facilita atingerea obiectivelor Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom).

Denumirea Abre­vierea Sediul Act de referință
Agenția de Aprovizionare a Euratom Luxemburg JO L 41, 15.2.2008, p. 15
întreprinderea comună Fusion for Energy (1) F4E (*) Barcelona JO L 90, 30.3.2007, p. 58
(*)
Abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice.
(1)
Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune.

9.5.6. Alte organizații

Denumirea comună Denumirea scurtă Abre­vierea Sediul Act de referință
Institutul European de Inovare și Tehnologie   EIT (*) Budapesta JO L 189, 28.5.2021, p. 61
întreprinderea comună EDCTP3 „Sănătatea la nivel mondial”     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” (1)     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa (2)     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță întreprinderea comună EuroHPC Luxemburg JO L 256, 19.7.2021, p. 3
întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei (3)     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
întreprinderea comună pentru o aviație curată (4)     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
întreprinderea comună pentru un hidrogen curat (5)     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3 (6)     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale” (7)     Bruxelles JO L 427, 30.11.2021, p. 17
(*)
Abreviere unică pentru toate versiunile lingvistice.
(1)
Înlocuiește întreprinderea comună IMI 2.
(2)
Înlocuiește întreprinderea comună pentru bioindustrii.
(3)
Înlocuiește întreprinderea comună Shift2Rail.
(4)
Înlocuiește întreprinderea comună Clean Sky 2.
(5)
Înlocuiește întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen 2.
(6)
Înlocuiește întreprinderea comună SESAR.
(7)
Înlocuiește întreprinderea comună ECSEL.
Actualizat la: 31.8.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare