ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

9.1.2. Adrese în documente unilingve

Dacă adresele sunt prezentate utilizând aceeași structură în toate versiunile lingvistice ale unei publicații (de exemplu, într-un tabel cu o listă a adreselor care trebuie să apară pe aceeași pagină în toate versiunile), se utilizează aceleași norme ca în cazul lucrărilor multilingve (a se vedea punctul 9.1.3).

Corespondența adresată unei țări care utilizează alfabetul latin

În lucrările unilingve ale instituțiilor, ale organelor și ale agențiilor Uniunii Europene, adresele sunt în general scrise în limba de publicare/limba țării de expediere. Acesta este în special cazul pentru numele localității și numele țării:

Comisia Europeană
Reprezentanța în Portugalia
Centrul Jean Monnet
1069-068 Lisabona
PORTUGALIA

Cu toate acestea, datele care precedă numele localității și al țării pot fi prezentate, de asemenea, în limba țării de destinație; se preferă această prezentare deoarece este mai clară pentru serviciile poștale ale țării de destinație:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lisabona
PORTUGALIA

Pentru a evita problemele în cursul tranzitării unei țări intermediare, este recomandat să se adauge numele țării de destinație (și, eventual, al localității) într-o limbă recunoscută la nivel internațional. De exemplu, în cazul unei trimiteri expediate din Polonia către Germania:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

În lucrările redactate în limba bulgară sau în limba greacă, adresele se scriu cu caractere latine, dacă este posibil, în limba țării de destinație; în caz contrar, acestea se scriu în limba engleză.

Corespondența adresată unei țări terțe care nu utilizează alfabetul latin

Pentru corespondența adresată unei țări terțe care utilizează un alfabet diferit (Arabia Saudită, China, Japonia etc.), adresa, în special numele țării, se scrie într-o limbă recunoscută la nivel internațional (în general, limba engleză); partea din adresă care se referă la stradă poate fi scrisă utilizând simpla transcriere latină:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Corespondența adresată unui stat membru al UE care nu utilizează alfabetul latin (Bulgaria, Grecia și Cipru)

În lucrările în limba română, adresele pentru corespondența adresată Bulgariei, Greciei sau Ciprului se scriu cu caractere latine (dacă este necesar, cu transcrierea, de exemplu, a numelui străzii).

Comisia Europeană
Reprezentanța în Bulgaria
Moskovska 9
1000 Sofia
BULGARIA
Comisia Europeană
Reprezentanța în Grecia
Vassilissis Sofias 2
106 74 Atena
GRECIA
Comisia Europeană
Reprezentanța în Cipru
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nicosia
CIPRU

În lucrările în limba bulgară sau în limba greacă, numele localității și cel al țării trebuie adăugate cu caractere latine (în engleză).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Cazul special al regiunii Bruxelles-Capitală

În cazul publicațiilor instituțiilor, organelor și agențiilor Uniunii Europene, prezentarea adreselor poștale din regiunea Bruxelles-Capitală trebuie să respecte următoarele reguli:

Publicații unilingve în franceză sau neerlandeză
Franceză
(adrese numai în limba franceză)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Neerlandeză
(adrese numai în limba neerlandeză)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Publicații unilingve în alte limbi ale Uniunii Europene

Prima parte a adresei poate fi scrisă fie în format bilingv, fie într-o singură limbă, de preferință într-o limbă recunoscută la nivel internațional. Cu toate acestea, numele de străzi, de orașe și de țări trebuie să apară în format bilingv:

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adresele în țările francofone

În Belgia, Franța și Luxemburg, prezentarea numelui și a numărului străzii se realizează conform unor principii diferite care trebuie respectate.

BELGIA
Rue de la Source 200
numele străzii urmat de număr (fără virgulă)
FRANȚA
24 rue de l’Allée-au-Bois
numărul urmat de numele străzii (fără virgulă)
LUXEMBURG
2, rue Mercier
numărul urmat de numele străzii (cu virgulă)
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare