ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare
EU-27, stat aderent și țările candidate (enfr)

7.1. Țări

7.1.1. Denumiri și abrevieri utilizate

(A se vedea, de asemenea, anexele A5 și A6.)

State membre

Denumirile statelor membre ale Uniunii Europene se scriu și se abreviază întotdeauna în conformitate cu regulile următoare:

se folosește codul ISO alfanumeric de două caractere (ISO 3166 alpha-2), cu excepția cazului Greciei, pentru care se folosește abrevierea EL;
ordinea protocolară a statelor membre are la bază ordinea alfabetică a denumirilor geografice, în limba (limbile) acestora (a se vedea, de asemenea, punctul 7.1.2, „Ordinea enumerării țărilor”).
Denumirea scurtă
în limba-sursă
(denumirea geografică) (1)
Denumirea oficială
în limba-sursă
(denumirea protocolară)
Denumirea scurtă
în limba română
(denumirea geografică)
Denumirea oficială
în limba română
(denumirea protocolară)
Codul
țării (2)
Vechea abreviere (2)
Belgique/België Royaume de Belgique/
Koninkrijk België
Belgia Regatul Belgiei BE B
България (*) Република България Bulgaria Republica Bulgaria BG
Česko Česká republika Cehia Republica Cehă CZ
Danmark Kongeriget Danmark Danemarca Regatul Danemarcei DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Germania Republica Federală Germania DE D
Eesti Eesti Vabariik Estonia Republica Estonia EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Irlanda Irlanda IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Grecia Republica Elenă EL EL
España Reino de España Spania Regatul Spaniei ES E
France République française Franța Republica Franceză FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Croația Republica Croația HR
Italia Repubblica italiana Italia Republica Italiană IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Cipru Republica Cipru CY
Latvija Latvijas Republika Letonia Republica Letonia LV
Lietuva Lietuvos Respublika Lituania Republica Lituania LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Luxemburg Marele Ducat al Luxemburgului LU L
Magyarország Magyarország Ungaria Ungaria HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Republica Malta MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Țările de Jos Regatul Țărilor de Jos NL NL
Österreich Republik Österreich Austria Republica Austria AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Polonia Republica Polonă PL
Portugal República Portuguesa Portugalia Republica Portugheză PT P
România România România România RO
Slovenija Republika Slovenija Slovenia Republica Slovenia SI
Slovensko Slovenská republika Slovacia Republica Slovacă SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta/
Republiken Finland
Finlanda Republica Finlanda FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Suedia Regatul Suediei SE S
(*)
Transliterații: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Denumirea scurtă în limba-sursă servește la stabilirea ordinii protocolare și, de asemenea, se folosește în documentele multilingve (a se vedea punctul 7.1.2).
(2)
Abrevierile folosite corespund codurilor ISO, cu excepția cazului Greciei, pentru care se folosește EL în locul codului ISO (GR). Vechile abrevieri (în general corespunzătoare codurilor internaționale folosite la numerele de înmatriculare ale autovehiculelor) au fost utilizate până la sfârșitul anului 2002.
NB:

Nu se folosește „Republica Irlanda”. Deși apare în anumite documente, această denumire nu este oficială.

Se folosește denumirea „Țările de Jos”, iar nu „Olanda”, care este numai o regiune a Țărilor de Jos, formată din două provincii.

Țări terțe

Pentru țările terțe se recomandă, de asemenea, folosirea codului ISO alfanumeric de două caractere (ISO 3166 alpha-2).

Pentru ortografierea denumirilor (denumirea scurtă, denumirea oficială, lista codurilor ISO), a se vedea anexele A5 și A6.

Pentru ordinea recomandată, a se vedea punctul 7.1.2.

EU-27, stat aderent și țările candidate (enfr)

Stat aderent/țȚări candidate

Denumirea scurtă
în limba-sursă
(denumirea geografică)
Denumirea scurtă
în limba română
(denumirea geografică)
Denumirea oficială
în limba română
(denumirea protocolară)
Codul țării
Bosna i Hercegovina/
Боснa и Херцеговинa
Bosnia şi Herţegovina Bosnia şi Herţegovina BA
Crna Gora/Црна Гора Muntenegru Muntenegru ME
Republica Moldova Moldova Republica Moldova MD
Северна Македонијаа (1) Macedonia de Nord Republica Macedonia de Nord MK
Shqipëria Albania Republica Albania AL
Srbija/Сpбија Serbia Republica Serbia RS
Türkiye Turcia Republica Turcia TR
Україна (2) Ucraina Ucraina UA
(1)
Transliterație: Северна Македонија = Severna Makedonija.
(2)
Transliterație: Україна = Ukraina.

Denumirea oficială sau denumirea scurtă?

Forma lungă (denumirea oficială) se folosește atunci când statul este privit ca entitate juridică:

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Republica Franceză este autorizată să…
NB:
Dacă numărul mare de ocurențe ale denumirii unui stat într-un document conduce la o preferință pentru denumirea scurtă, aceasta poate fi precedată, la prima apariție, de formula: „denumit(ă) în continuare …”.

Forma scurtă (denumirea scurtă) se folosește atunci când statul este vizat ca spațiu geografic sau economic:

Lucrătorii rezidenți în Franța…
Exporturile din Grecia…
NB:
Pentru anumite state, forma lungă și forma scurtă a denumirii sunt identice:
Irlanda
Republica Centrafricană
România
Actualizat la: 24.1.2023
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare