ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.4.2. Calificare privind drepturile de autor (dreptul de reproducere și/sau de reutilizare)

În publicațiile Uniunii Europene, mențiunea de rezervă (a se vedea punctul 5.4.1) este însoțită de o explicație (calificare privind drepturile de autor) care nuanțează gradul de protecție.

NB:
În absența unei astfel de calificări, lucrarea este în întregime protejată, sub rezerva excepțiilor prevăzute de diferitele legislații naționale și convenții internaționale:
© Uniunea Europeană, [anul]

Calificare generală (reproducere)

Pentru publicațiile instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii Europene (cu excepția Comisiei Europene, care are o formulă specială), calificarea obișnuită recomandată de Oficiul pentru Publicații este următoarea:

© Uniunea Europeană, [anul]
Reproducerea este autorizată, cu condiția să se menționeze sursa.

Dacă este necesar, calificarea obișnuită poate fi însoțită de rezerve suplimentare sau de formule de avertizare (a se vedea punctul 5.4.3).

Calificare specifică Comisiei Europene (reutilizare)

Comisia Europeană a pus în aplicare o politică de reutilizare a documentelor sale, în temeiul Deciziei 2011/833/UE din 12 decembrie 2011.

Pentru lucrările Comisiei Europene, în afară de unele excepții (a se vedea articolul 2 din decizia menționată mai sus), se aplică, în principiu, formula de reutilizare. În plus, în conformitate cu dispozițiile deciziei respective, care prevede adăugarea eventuală a unor condiții suplimentare (a se vedea punctul 5.4.3), Oficiul pentru Publicații recomandă includerea obligației ca utilizatorul să menționeze sursa documentului:

© Uniunea Europeană, [anul]
Reutilizarea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.
Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este reglementată prin Decizia 2011/833/UE (JO L 330, 14.12.2011, p. 39).
Pentru orice întrebări, contactați serviciul responsabil cu drepturile de autor din cadrul Oficiului pentru Publicații (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Actualizat la: 8.5.2019
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare