ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

3.1. Trimiteri la Jurnalul Oficial

Trimiterile la Jurnalul Oficial se efectuează utilizând una dintre formele următoare:

Forma completă

Forma completă este: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (cu caractere cursive).

Se utilizează:

(a)
în text:
(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi supleanți sunt numiți de către consiliul de administrație al Autorității, fiind aleși de pe o listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei invitații publice de manifestare a interesului publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și după consultarea consiliului supraveghetorilor.
NB:
Denumirea se scrie cu caractere drepte dacă textul principal este în caractere cursive:
Înainte de a vă depune candidatura, trebuie să citiți cu atenție ghidul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 184 A din 8 iulie 2010, precum și pe site-ul internet al EPSO.
(b)
în formula de intrare în vigoare a unui act:
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(c)
în rectificări, ca trimitere la Jurnalul Oficial în care a fost publicat actul (a se vedea, de asemenea, „Forma abreviată”).
NB:
Pentru publicațiile anterioare datei de 31 ianuarie 2003 inclusiv, se face trimitere la Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Forma scurtă

Forma scurtă este: Jurnalul Oficial (cu caractere drepte).

Se utilizează:

(a)
în note de subsol, după cum urmează:
(1) A se vedea pagina … din prezentul Jurnal Oficial.
(1) Nepublicat(ă) încă în Jurnalul Oficial.
(b)
în texte cu un caracter mai puțin formal.

Forma abreviată

Forma abreviată este: JO L, JO L … I, JO C, JO C … A, JO C … E (întreruptă la 1 aprilie 2014), JO C … I.

Se utilizează:

(a)
în notele de subsol care indică referința publicării în Jurnalul Oficial:
(1) JO L 222, 20.8.2008, p. 1.
(1) JO C 48 A, 24.2.2005.
(b)
în tabele:
JO L 345, 23.12.2009, p. 18
(c)
în rectificări, forma abreviată între paranteze se utilizează în cuprins, pe copertă, scrisă cu caractere drepte (a se vedea, de asemenea, „Forma completă”).
NB:

Trimiterile la Jurnalul Oficial s-au schimbat în timp, pe măsură ce au fost create noile serii:

până la 1 iulie 1967, paginarea este continuă și urmată de ultimele două cifre din an:
JO 106, 30.10.1962, p. 2553/62
de la 1 iulie 1967, fiecare Jurnal Oficial începe cu pagina 1:
JO 174, 31.7.1967, p. 1
la 1 ianuarie 1968 se creează seriile L și C:
JO L 32, 6.2.1968, p. 6
JO C 1, 12.1.1968, p. 1
la 1 ianuarie 1978 se creează seria S:
JO S 1, 3.1.1978, p. 1
la 1 ianuarie 1991 se creează seria C … A:
JO C 291 A, 8.11.1991, p. 1
la 31 august 1999 se creează seria electronică C … E (întreruptă la 1 aprilie 2014):
JO C 247 E, 31.8.1999, p. 28
la 1 ianuarie 2016 se creează seriile L … I și C … I:
JO L 11 I, 16.1.2016, p. 1
JO C 15 I, 16.1.2016, p. 1
Actualizat la: 1.8.2018
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare