ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

2.5. Formula finală (locul, data și semnătura)

La sfârșitul actului se găsesc:

termenii „Adoptat(ă) la […], […].”, care indică locul și data actului; și
semnătura.

Locul și data

În legislația secundară, locul și data se scriu după cum urmează:

Adoptat(ă) la Bruxelles, 1 septembrie 2010.

Data este aceea la care actul a fost adoptat.

În tratate, acorduri internaționale etc., ziua, luna și anul se scriu cu litere:

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și patru martie două mii zece.

Locul adoptării actelor instituțiilor poate fi Bruxelles (în general), Luxemburg (în cazul actelor Consiliului adoptate în lunile aprilie, iunie și octombrie, când sesiunile Consiliului au loc la Luxemburg), Strasbourg (în cazul actelor Parlamentului European, inclusiv în cazul actelor adoptate în comun cu Consiliul) sau Frankfurt pe Main (în cazul majorității actelor Băncii Centrale Europene).

Semnături (listă neexhaustivă)

În legislația secundară:
Parlamentul European Consiliul European Consiliu

Pentru Parlamentul European
Președinta/Președintele

[inițiala (inițialele) prenumelui și numele de familie complet]

Pentru Consiliul European
Președintele

[inițiala (inițialele) prenumelui și numele de familie complet]

Pentru Consiliu
Președintele

[inițiala (inițialele) prenumelui și numele de familie complet]


Comisie
Regulamente, directive, decizii fără destinatari Decizii cu destinatari

Pentru Comisie

Președinta/Președintele

(numele complet)


sau


Pentru Comisie,

Pentru Președintă,/
Pentru Președinte,

(numele complet)

Vicepreședintă/Vicepreședinte


sau

Pentru Comisie,

Pentru Președintă,/
Pentru Președinte,

(numele complet)

Membră a/Membru al Comisiei


sau


Pentru Comisie,

Pentru Președintă,/
Pentru Președinte,

(numele complet)

Directoare generală/
Director general

Direcția Generală …

Pentru Comisie

(numele complet)

Vicepreședintă/Vicepreședinte


sau


Pentru Comisie

(numele complet)

Membră a/Membru al Comisiei


Comitetul mixt al SEE Banca Centrală Europeană
Regulamente, orientări Decizii, recomandări

Pentru Comitetul mixt al SEE
Președinta/Președintele

(numele complet)

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președinta/Președintele BCE

(numele complet)


sau


Pentru Comitetul executiv al BCE
Președinta/Președintele BCE

(numele complet)

Președinta/Președintele BCE

(numele complet)


NB:

Unele versiuni lingvistice folosesc următoarea ordine:

Pentru (instituție)

(numele)
Președinta/Președinte

În acorduri internaționale:
Acorduri, protocoale, convenții

Pentru Uniunea Europeană

(semnătura)

Pentru statele membre

(semnătura)


Acorduri sub forma unui schimb de scrisori

În numele Consiliului Uniunii Europene

Pentru Uniunea Europeană

Actualizat la: 10.3.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare