ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

1.3.3. Conținut

C I – Rezoluții, recomandări și avize

Această secțiune conține:

rezoluții (de exemplu, rezoluții fără caracter legislativ ale Parlamentului European, rezoluții ale Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, rezoluții ale Consiliului și rezoluții ale Comitetului Economic și Social European și ale Comitetului European al Regiunilor);
recomandări (de exemplu, recomandări ale Parlamentului European adresate Consiliului, recomandări ale Consiliului, recomandări ale Comisiei și recomandări ale Băncii Centrale Europene);
avize a căror solicitare nu este obligatorie (avize ale Consiliului, avize ale Comisiei, avize ale Băncii Centrale Europene, avize ale Curții de Conturi, avize ale Comitetului Economic și Social European, avize ale Comitetului European al Regiunilor, avize ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor).

În cadrul fiecărei rubrici, documentele se clasează în conformitate cu ordinea de publicare (a se vedea punctul 3.4.2).

C II – Comunicări

Această secțiune conține:

acorduri interinstituționale (inclusiv deciziile de modificare a acestor acorduri); instituțiile decid să le publice în seria L sau în seria C în funcție de contextul lor, de sfera lor de aplicare și de efectele lor;
declarații comune;
comunicări provenind de la instituții, organe și organisme ale Uniunii Europene [de exemplu, anumite decizii ale Parlamentului European, comunicări ale Consiliului, anumite decizii ale Comisiei, comunicări ale Comisiei, cataloage comune ale soiurilor de plante agricole și de legume, note explicative la Nomenclatura combinată (NC), aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate, nonopoziții la concentrări notificate, autorizații pentru ajutoare de stat, decizii ale autorităților administrative, inițieri de proceduri etc.].

În cadrul fiecărei rubrici, documentele se clasează în conformitate cu ordinea de publicare (a se vedea punctul 3.4.2).

C III – Acte pregătitoare

Această secțiune conține:

inițiative ale statelor membre;
acte pregătitoare ale instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii Europene (de exemplu, rezoluții legislative, poziții și rezoluții ale Parlamentului European, poziții ale Consiliului, avize a căror solicitare este obligatorie și recomandări ale Băncii Centrale Europene, avize a căror solicitare este obligatorie ale Curții de Conturi, avize a căror solicitare este obligatorie ale Comitetului Economic și Social European și ale Comitetului European al Regiunilor).

În cadrul fiecărei rubrici, documentele se clasează în conformitate cu ordinea de publicare (a se vedea punctul 3.4.2).

C IV – Informări

Această secțiune conține:

informări provenind de la instituții, organe și organisme ale Uniunii Europene [de exemplu, declarații ale reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, informări provenind de la Consiliul European, concluzii ale Consiliului, acte ale Consiliului, decizii ale Consiliului, rapoarte anuale ale Consiliului, rapoarte privind gestiunea bugetară și financiară a diferitelor instituții și organe, procese-verbale ale ședințelor Parlamentului European, decizii ale Parlamentului European, decizii ale Biroului Parlamentului European, decizii ale Comisiei, comunicări ale Comisiei privind desemnări de membri, cursul de schimb al monedei euro, rezumate ale deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață, desemnare a judecătorilor de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, desemnare a judecătorului care îl înlocuiește pe președinte în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii, comunicări și anunțuri ale Băncii Centrale Europene (precum rata dobânzii aplicată de BCE la operațiunile principale de refinanțare), raportul anual al Curții de Conturi, rapoarte ale Curții de Conturi, decizii ale Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, acte provenind de la organisme, regulamente de ordine interioară și de procedură ale organismelor];
informări provenind de la statele membre (de exemplu, informări comunicate de statele membre privind ajutoare de stat acordate, obligații de serviciu public, extrase din decizii ale instanțelor naționale, bilanțuri de stocuri de produse în UE, proceduri naționale diverse, liste de produse);
informări referitoare la Spațiul Economic European [mai întâi, cele provenind de la instituții (Comitetul mixt al SEE, Autoritatea AELS de Supraveghere, Comitetul permanent al statelor AELS, Comitetul consultativ al AELS, Curtea de Justiție a AELS), apoi cele provenind de la statele membre ale SEE sau AELS];
informări provenind de la state terțe.

În cadrul fiecărei rubrici, documentele se clasează în conformitate cu ordinea de publicare (a se vedea punctul 3.4.2).

C V – Anunțuri

Această secțiune conține:

proceduri administrative (de exemplu, anunțuri de concursuri, anunțuri de recrutare sau pentru ocuparea unui post vacant, cereri de propuneri, invitații pentru exprimarea interesului, invitații de participare la licitație, ghiduri aplicabile concursurilor generale, liste de rezervă);
proceduri jurisdicționale (de exemplu, comunicări privind cauzele Curții de Justiție a Uniunii Europene, comunicări privind cauzele Curții de Justiție a AELS);
proceduri referitoare la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (de exemplu, avize de inițiere a procedurilor antidumping, propuneri de clasare a plângerilor, avize de inițiere a procedurilor antisubvenții, avize privind măsuri compensatorii);
proceduri referitoare la punerea în aplicare a politicii în domeniul concurenței (de exemplu, ajutoare de stat, notificări prealabile de concentrări, avize ale guvernelor statelor membre, confirmări de primire a plângerilor);
alte acte (de exemplu, avize în atenția unor persoane, grupuri sau entități care figurează pe liste, publicări de cereri, publicări de fișe-rezumat ale caietelor de sarcini, anunțuri și avize privind consultări publice, invitații de participare la licitație, avize privind cereri provenind de la state membre).

În cadrul fiecărei rubrici, documentele se clasează în conformitate cu ordinea de publicare (a se vedea punctul 3.4.2).

NB:
Tratatele neratificate și tratatele consolidate, precum și rectificările la tratate se publică în seria C, în afara oricărei secțiuni.
Actualizat la: 16.2.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare