ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

1.3.2. Numerotarea documentelor

Număr de referință

Documentelor publicate în seria C li se atribuie un număr de referință de către Oficiul pentru Publicații. Acest număr cuprinde:

(a)
anul publicării:
(i)
de la 1 ianuarie 1999, toate cele patru cifre;
(ii)
până la 31 decembrie 1998, ultimele două cifre;
(b)
numărul Jurnalului Oficial;
(c)
un număr de ordine care indică ordinea publicării în Jurnalul Oficial:
98/C 45/01
2010/C 2/08

Numărul apare sub titlu, centrat și între paranteze. În cuprins, pe copertă, acest număr apare fără paranteze, în marginea din stânga.

Numerotare specifică

Anumite documente conțin propria numerotare în titlu:

pozițiile Consiliului adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare:
Poziția în primă lectură (UE) nr. 6/2010 a Consiliului
NB:
Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în cadrul procedurii de codecizie, existau poziții comune ale Consiliului:
Poziția comună (CE) nr. 14/2005 a Consiliului
ajutoare de stat:
ajutorul de stat C 32/09
NB:
Atenție la numerotare: C 55/99, C 55/2000 (patru cifre pentru 2000), C 55/01.
cauze ale Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene:
cauza C-187/10 (Curtea de Justiție)
cauza T-211/10 (Tribunalul – de la 15 noiembrie 1989)
cauza F-29/10 (Tribunalul Funcției Publice – de la 23 iulie 2005 până la 31 august 2016)
înainte de 15 noiembrie 1989 (numai pentru Curtea de Justiție): cauza 84/81
NB:
Tribunalul Funcției Publice, creat în 2004, şi-a încetat activitatea la 1 septembrie 2016, competențele sale fiind transferate Tribunalului.
avize ale Curții de Conturi:
Avizul nr. 01/2022 (înainte de 1 ianuarie 2022: Avizul nr. 1/2021)
cauze ale Curții AELS:
cauza E-5/10
anunțuri de concursuri generale (seria C … A):
EPSO/AD/177/10
anunțuri pentru ocuparea unui post vacant:
COM/2010/10275
deciziile Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială:
Decizia nr. H8 din 17 decembrie 2015 (actualizată cu clarificări minore de ordin tehnic la 9 martie 2016) privind modul de funcționare și componența Comisiei tehnice pentru prelucrarea datelor din cadrul Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială
bugetele rectificative ale agențiilor:
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2010 – Bugetul rectificativ nr. 1
cererile de oferte:
Cerere de oferte IX-2011/01 – „Finanțarea partidelor politice la nivel european”
NB:
Până la 23 iulie 2002 (data expirării Tratatului CECO) existau avize conforme ale Consiliului:
Avizul conform nr. 22/96
Avizul conform nr. 6/2002
Actualizat la: 28.7.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare