ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Załącznik A9 Instytucje, organy, służby międzyinstytucjonalne i jednostki organizacyjne: lista wielojęzyczna

(Stan na 19.1.2022)

Niniejszy załącznik zawiera dwie części: a) spis instytucji, organów i innych jednostek organizacyjnych oraz b) listę odpowiadających im nazw w różnych wersjach językowych. Porządek wymieniania, zob. pkt 9.5.

a) Spis instytucji

b) Lista wielojęzyczna

Agencja Dostaw Euratomu

 

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

 

Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

 

Agencja Wsparcia BEREC

 

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

 

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP

 

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

 

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

 

Europejska Agencja Chemikaliów

 

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

 

Europejska Agencja Leków

 

Europejska Agencja Obrony

 

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

 

Europejska Agencja Środowiska

 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury

 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska

 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji

 

Europejska Fundacja Kształcenia

 

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

 

Europejska Rada Ochrony Danych

 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

 

Europejska Szkoła Administracji

 

Europejski Bank Centralny

 

Europejski Bank Inwestycyjny

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

 

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

Europejski Komitet Regionów

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy

 

Europejski Urząd Doboru Kadr

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

 

Europejski Urząd ds. Pracy

 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

 

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

 

Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa

 

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

 

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

 

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

 

Komisja Europejska

 

Parlament Europejski

 

Prokuratura Europejska

 

Przewodniczący Rady Europejskiej

 

Rada Europejska

 

Rada Unii Europejskiej

 

Sąd

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Trybunał Sprawiedliwości
(Instytucja / instancja)

 

Unia Europejska

 

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

 

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

 

Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia

 

Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3

 

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali

 

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

 

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 

zespół reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE

Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona