ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Załącznik A2 Emblematy

Emblematy zamieszczono poniżej jedynie w celach informacyjnych, bez uszczerbku dla szczegółowych zasad dotyczących ich powielania ustanowionych przez każdą instytucję, organ, służbę międzyinstytucjonalną czy agencję.

Niektóre emblematy zawierają nazwę instytucji, organu lub agencji, dlatego czasami różnią się w poszczególnych wersjach językowych. W celu uproszczenia prezentacji emblematy poniżej zamieszczono bez tych nazw.

Zob. również pkt 9.5 (oficjalne nazwy i porządek wymieniania).

Instytucje i organy

Flaga europejska – emblemat w kolorze Unia Europejska Flaga europejska – emblemat czarno-biały
Parlament – emblemat w kolorze Parlament Parlament – emblemat czarno-biały
Rada Europejska – emblemat w kolorze Rada Europejska Rada Europejska – emblemat czarno-biały
Rada – emblemat w kolorze Rada Rada – emblemat czarno-biały
Komisja – emblemat w kolorze Komisja (*) Komisja – emblemat czarno-biały
Trybunał Sprawiedliwości – i Sąd Pierwszej Instancji – emblemat w kolorze Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Sprawiedliwości – i Sąd Pierwszej Instancji – emblemat czarno-biały
Europejski Bank Centralny – emblemat w kolorze Europejski Bank Centralny Europejski Bank Centralny – emblemat czarno-biały
Trybunał Obrachunkowy – emblemat w kolorze Trybunał Obrachunkowy Trybunał Obrachunkowy – emblemat czarno-biały
Europejska Służba Działań Zewnętrznych – emblemat w kolorze Europejska Służba Działań Zewnętrznych Europejska Służba Działań Zewnętrznych – emblemat czarno-biały
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – emblemat w kolorze Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – emblemat czarno-biały
Komitet Regionów – emblemat w kolorze Europejski Komitet Regionów Komitet Regionów – emblemat czarno-biały
Europejski Bank Inwestycyjny – emblemat w kolorze Europejski
Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny – emblemat czarno-biały
Europejski Fundusz Inwestycyjny – emblemat w kolorze Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz Inwestycyjny – emblemat czarno-biały
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – emblemat w kolorze Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – emblemat czarno-biały
Europejski Inspektor Ochrony Danych – emblemat w kolorze Europejski Inspektor Ochrony Danych Europejski Inspektor Ochrony Danych – emblemat czarno-biały

Międzyinstytucjonalne służby i agencje
(organy zdecentralizowane)

Agencja Dostaw Euratomu – emblemat w kolorze Agencja Dostaw Euratomu Agencja Dostaw Euratomu – emblemat czarno-biały
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej — emblemat w kolorze Agencja Kolejowa Unii Europejskiej Agencja Kolejowa Unii Europejskiej — emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Praw Podstawowych – emblemat w kolorze Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Europejska Agencja Praw Podstawowych – emblemat czarno-biały
Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu – emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu – emblemat czarno-biały
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego – emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego  
Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa – emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa – emblemat czarno-biały
Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego – emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego – emblemat czarno-biały
Cepol – emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania Cepol – emblemat czarno-biały
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki — emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki  
Europol – emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Europol – emblemat czarno-biały
Eurojust – emblemat w kolorze Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych Eurojust – emblemat czarno-biały
eu-LISA — coloured emblem Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości eu-LISA — emblemat czarno-biały
Agencja Wsparcia BEREC — emblemat w kolorze Agencja Wsparcia BEREC Agencja Wsparcia BEREC — emblemat czarno-biały
Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – emblemat w kolorze Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (*) Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – emblemat czarno-biały
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej – emblemat w kolorze Centrum Satelitarne Unii Europejskiej Centrum Satelitarne Unii Europejskiej – emblemat czarno-biały
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej – emblemat w kolorze Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy – emblemat w kolorze Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy – emblemat czarno-biały
ECHA – emblemat w kolorze Europejska Agencja Chemikaliów ECHA – emblemat czarno-biały
EMSA – emblemat w kolorze Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu EMSA – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa – emblemat w kolorze Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Leków – emblemat w kolorze Europejska Agencja Leków Europejska Agencja Leków – emblemat czarno-biały
Europejska Agencja Obrony – emblemat w kolorze Europejska Agencja Obrony Europejska Agencja Obrony – emblemat czarno-biały
Frontex – emblemat w kolorze Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Europejska Agencja Ochrony Środowiska – emblemat w kolorze Europejska Agencja Środowiska Europejska Agencja Ochrony Środowiska – emblemat czarno-biały
ETF – emblemat w kolorze Europejska Fundacja Kształcenia ETF – emblemat czarno-biały
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy – emblemat w kolorze Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy  
Europejska Szkoła Administracji – emblemat w kolorze Europejska Szkoła Administracji Europejska Szkoła Administracji – emblemat czarno-biały
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – emblemat w kolorze Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – emblemat czarno-biały
ECDC – emblemat w kolorze Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC – emblemat czarno-biały
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – emblemat w kolorze Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii  
Cedefop – emblemat w kolorze Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Cedefop – emblemat czarno-biały
EPSO – emblemat w kolorze Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO – emblemat czarno-biały
EFSA – emblemat w kolorze Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA – emblemat czarno-biały
Europejski Urząd ds. Pracy – emblemat w kolorze Europejski Urząd ds. Pracy Europejski Urząd ds. Pracy – emblemat czarno-biały
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – emblemat w kolorze Europejski Urząd Nadzoru Bankowego  
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – emblemat w kolorze Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – emblemat czarno-biały
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – emblemat w kolorze Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – emblemat czarno-biały
Eurostat – emblemat w kolorze Eurostat Eurostat – emblemat czarno-biały
Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem – emblemat w kolorze Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem – emblemat czarno-biały
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – emblemat w kolorze Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – emblemat czarno-biały
Prokuratura Europejska – emblemat w kolorze Prokuratura Europejska Prokuratura Europejska – emblemat czarno-biały
Urząd Publikacji – emblemat w kolorze Urząd Publikacji Unii Europejskiej Urząd Publikacji – emblemat czarno-biały
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – emblemat w kolorze Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – emblemat czarno-biały
Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy” – emblemat w kolorze Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy” Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy” – emblemat wczarno-biały
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – emblemat w kolorze Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin – emblemat wczarno-biały
(*)
Począwszy od lutego 2012 r., emblemat Komisji Europejskiej powinien być również stosowany przez następujące agencje wykonawcze (zob. pkt 9.5.4). Jedynie Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zachowuje swój dotychczasowy emblemat.
Ostatnia aktualizacja: 13.1.2023
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona