ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

11. Źródła

Ze względu na międzyinstytucjonalny charakter pracy Urzędu Publikacji pożądane jest wypracowanie standardowego stylu wydawanych tekstów unijnych. Niezbędna jest spójność pisowni i prezentacji tekstu. Urząd Publikacji w pracy nad tekstami w języku polskim korzysta z następujących źródeł:

Polszczyzna na co dzień, PWN, 2006,
Słownik języka polskiego, tom 1, 2, 3, PWN, 1998,
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, 2006,
Wielki słownik ortograficzny, PWN, 2010,
Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Świat Książki, 2004,
Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wyd. Europa, 2007,
M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, PWN, 2006,
B. Osuchowska, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Wyd. Inicjał, 2005,
J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Świat Książki, 2005,
A. Wolański, Edycja tekstów, PWN, 2008.
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona