ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

10.13. Inne wyrażenia sprawiające problemy

Poprawne Niepoprawne lub nadużywane
z wyjątkiem za wyjątkiem
odnośnie do, w odniesieniu do odnośnie (czegoś)
niemniej, niemniej jednak tym niemniej
(z)dystansować się od czegoś, w stosunku do czegoś (z)dystansować się do czegoś
mianować – kim mianować – na kogo
nominować (wyznaczyć, wytypować) – do czego (był dwukrotnie nominowany do Oskara) nominować – kim (został nominowany przewodniczącym)
nominować (mianować) – na co (nominować na stanowisko)  
obierać/obrać – na kogo a. kim
(został obrany przewodniczącym komitetu / został obrany na przewodniczącego komisji)
 
podlegać – komu, czemu podlegać pod kogoś, pod coś
wybierać/wybrać – na kogo wybierać/wybrać – kim
napotykać/napotkać – kogo, co napotykać/napotkać – na kogo, na co
adekwatny – do czegoś adekwatny – z czymś; względem czegoś; dla czegoś;
w stosunku do czegoś
na potrzeby dla potrzeb
w porównaniu z w porównaniu do
wysyłać listy, pisać pod adresem, na adres wysyłać listy, pisać pod adres
telefonować pod numer telefonować na numer
miejsce zamieszkania; adres adres zamieszkania
właściwe jest, stosowne jest, wydaje się konieczne właściwym jest, stosownym jest, wydaje się koniecznym
uznać za (Komisja uznała tę pomoc za pomoc zgłoszoną) uznać jako (Komisja uznała tę pomoc jako pomoc zgłoszoną)
rozumieć przez pojęcie / przez coś rozumieć pod pojęciem / pod czymś
protokół zebrania, protokół do umowy protokół z zebrania
załącznik do czegoś załącznik czegoś
codziennie każdego dnia
alternatywny do/względem czegoś  
analogiczny do czegoś analogiczny względem czegoś
nieodzowny dla kogoś, do czegoś nieodzowny dla czegoś
ex ante, ex post (bez łącznika, łac.)  
ex-works (z łącznikiem, ang.)  
podawać w wątpliwość poddawać w wątpliwość
dawać pierwszeństwo, najważniejszy dawać priorytet, priorytetowy
podczas (w czasie) konferencji    w ramach konferencji 
w dniu trzynastym stycznia w dniu trzynastego stycznia
przekonujący, przekonywający przekonywujący
w uzupełnieniu do czegoś,  uzupełniając coś (np. wnioski)  w uzupełnieniu czegoś
zaspokoić potrzeby, spełnić oczekiwania, rozumieć potrzeby wyjść naprzeciw potrzebom
jest / daje się zauważyć postęp nastąpił postęp
osiągnąć postęp dokonać postępu
coś mija się z celem coś rozmija się z celem
osiągnąć cel spełnić, zrealizować cel
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona