ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

10.11. Związek rządu i skróty składniowe

10.11.1. Uwagi ogólne

W związkach rządu wyraz określany narzuca wyrazowi określającemu konkretną formę gramatyczną – zazwyczaj różną od jego formy (wymaga użycia konkretnego przypadku zależnego lub bezokolicznika).

O skrótach składniowych mówimy wtedy, gdy kondensujemy zdanie, aby zawrzeć w nim jak najwięcej treści, nie powtarzając pewnych jego elementów. Często taki skrót jest wynikiem zachowania szyku zdania tekstu tłumaczonego.

Czasem takie skróty są poprawne, na przykład wtedy gdy dwa przyimki wymagają użycia rzeczownika w tym samym przypadku:

Znaczenie kodu producenta jest objaśnione na lub w opakowaniu.

na (kim, czym) opakowaniu
w (kim, czym) opakowaniu

Znacznie częściej jednak powstają konstrukcje niepoprawne.

10.11.2. Najczęstsze błędy

Łączenie dwóch przyimków o różnych wymaganiach składniowych z jednym rzeczownikiem:
* przed i po obiedzie (dobrze: przed obiadem i po nim)
* kawa z i bez cukru (dobrze: kawa z cukrem i bez cukru)
Łączenie jednego rzeczownika z kilkoma przydawkami dopełniaczowymi:
Wspólne stanowisko dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce.
zapobieganie (czemuś)
zarządzanie (czymś)
rozwiązywanie (czegoś)
Tytuł ten powinien więc brzmieć:
Wspólne stanowisko dotyczące zapobiegania konfliktom w Afryce, zarządzania nimi i rozwiązywania ich.
Niepoprawne pomijanie członu podrzędnego:
* Sklep nieczynny z powodu choroby.
dobrze: Sklep nieczynny z powodu choroby personelu.
* ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną
ustanowienie (czegoś)
zarządzanie (czymś)
dobrze: ustanowienie internetowej sieci informacyjnej i zarządzanie nią
* przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP
przygotowanie (czegoś)
organizacja (czegoś)
zarządzanie (czymś)
dobrze: przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim
Ostatnia aktualizacja: 3.10.2017
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona