ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

10.6. Dodawanie liczby mnogiej

Jeśli tekst wymaga użycia wyrazu zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, nie można ograniczyć się do użycia tylko jednej z tych form, gdyż może to rodzić błędne domniemanie co do wymaganej liczby podmiotów (co najmniej dwa, tylko jeden itp.).

Tłumacz ma do wyboru trzy możliwości:

1)
powtórzenie całej frazy w liczbie pojedynczej i mnogiej:
wyznaczony przewoźnik lotniczy lub wyznaczeni przewoźnicy lotniczy
2)
dopisanie końcówek w nawiasach [wyznaczony(-eni) przewoźnik(-icy) lotniczy] – wariant nieestetyczny, niezalecany, ale może być jedynym rozwiązaniem w przypadku rozbudo­wanych przydawek, kiedy miejsce na stronie jest ograniczone. W takim przypadku stosuje się następujące zasady:
końcówkę liczby mnogiej, z łącznikiem, dopisujemy w nawiasie okrągłym (nawiasu nie oddzielamy spacją od wyrazu podstawowego):
homologacja typu pojazdu(-ów)
jeśli forma liczby mnogiej jest krótsza niż liczby pojedynczej, słowo zapisujemy w nawiasie w całości, oddzielając je spacją od wyrazu podstawowego:
w wyniku badania (badań) – * nie: badania(-ń)
na podstawie rozporządzenia (rozporządzeń)
3)
użycie form lp. i lm. połączonych spójnikiem lub z następującą po nich grupą orzeczenia lub przydawką w liczbie mnogiej:
The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to sign the Agreement…
Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy.

Tam, gdzie takie połączenie jest możliwe, wariant 3 jest preferowany.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona