ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

10.1.6. Myślnik, półpauza, łącznik

W tradycyjnej typografii używa się trzech długości „kresek”:

myślnik (pauza); skrót klawiaturowy: Alt 0151,
półpauza (pauza średnia); skrót klawiaturowy: Alt 0150,
-
łącznik (dywiz).

W praktyce jednak coraz częściej znak długiej pauzy zastępowany jest półpauzą.

Myślnik – niektóre zastosowania

Wprowadza człon uogólniający lub podsumowujący:

Traktat z Lizbony wprowadził akty delegowane i akty wykonawcze – dwie kategorie aktów o charakterze nieustawodawczym.

Pozwala uniknąć powtórzeń, zastępując człon pominięty:

W 1995 r. przeznaczono na ten cel 250 mln EUR, a w 1999 r. – 210 mln EUR.
Czas trwania tego typu przeniesienia jest ograniczony w przypadku kadry zarządzającej i specjalistów do trzech lat, zaś w przypadku absolwentów odbywających staż – do roku.

Zastępuje domyślne czasowniki jest, przed zaimkiem to wprowadzającym orzecznik:

Rejestr wydanych świadectw i potwierdzeń – to ważne źródło danych.

Służy do mocniejszego wydzielenia części zdania lub klarowniejszego zapisu (zwłaszcza jeśli występuje zbyt duże nagromadzenie przecinków):

Jest to właściwe podejście, gdy – tak jak w omawianym przypadku – znaczenie przedsiębiorstw dopuszczających się naruszenia jest bardzo zróżnicowane.

Przed myślnikiem i po nim zawsze stawiamy spację.

Półpauza

Używamy jej do wyrażenia relacji „od … do …”.

W Polsce istnieją dwie tendencje typograficzne. Jedna zaleca stosowanie w tym wypadku łącznika, druga półpauzy. Nie ma też jasno ustalonych reguł dotyczących używania lub nieużywania spacji. W Urzędzie Publikacji przyjęto następujące zasady:

a)

między cyframi (lub jednostkami redakcyjnymi, takimi jak litery i podpunkty) używamy półpauzy bez spacji:

program na lata 2007–2013
lekarz przyjmuje w godz. 10–15
w dniach 11–12 lipca 2007 r.
lit. a)–e)
ppkt (i)–(vi)
b)

w ten sam sposób wyrażamy relację „od … do …” dotyczącą przestrzeni:

pociąg relacji Warszawa–Kraków
etap Jarosław–Przeworsk

Ponieważ w znaczeniu półpauzy zawarte jest i „od”, i „do”, niepoprawny jest zapis:

od 5–8 maja

Łącznik

Łącznik (inaczej dywiz) łączy się ze znakiem literowym bezpośrednio (bez spacji). Zasadniczo jest znakiem międzywyrazowym:

czarno-biały, Pawlikowska-Jasnorzewska, 10-dniowy, kod pocztowy 00-930, trzecio- i drugorzędni
Uwaga:
Zob. również punkt dotyczący pisowni łącznej i rozdzielnej.
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona