ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

10.1.5. Cudzysłów

Podstawowym cudzysłowem jest „ ”, tzw. cudzysłów apostrofowy. Jeśli wprowadzamy dodatkowy cudzysłów wewnętrzny (cytat w cytacie), używamy tzw. cudzysłowu ostrokątnego (niemieckiego): » «. Wewnątrz niego może pojawić się tzw. cudzysłów definicyjny ‘ ’:

„»Czujnik ruchu« oznacza część urządzenia rejestrującego dostarczającą sygnał przedstawiający prędkość pojazdu lub przebytą drogę”.

Kropkę stawiamy zawsze po cudzysłowie:

„Państwa członkowskie zapewniają również przewidzianą w konwencji o Europolu wymianę z Europolem informacji otrzymanych zgodnie z art. 2 ust. 2”.
Uwaga:
Zob. też pkt 3.3. Przepisy zmieniające (szczególna sytuacja, kiedy w Dzienniku Urzędowym stosuje się „podwójną interpunkcję”). Zob. też pkt 4.2.3 (cudzysłów) i 5.10 (interpunkcja w cytatach).

Nie stosujemy cudzysłowów i apostrofów drukarskich: ',", ani też: “…”:

„Conseil” (nie: "Conseil", “Conseil”)
Conseil d’État (nie: Conseil d'État)

Skróty klawiaturowe:

Alt 0146
Alt 0132
Alt 0148
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona