ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

10.1.3. Dwukropek

Dwukropkiem wprowadzamy wyliczenia, wyszczególnienia, cytaty, uzasadnienia, wyniki, wyjaśnienia.

Gdy cytat składa się z dwu lub większej liczby zdań, zaczynamy go wielką literą, jeśli jest krótszy – możemy go rozpocząć literą małą:

Stwierdza się tam: „W każdym razie dalsze działania planistyczne powinny przewidywać znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko w porównaniu z pierwotnymi założeniami. W tym celu można również sięgnąć do odpowiednich propozycji zawartych w niniejszym raporcie”.

Interpunkcja w wyliczeniach

Jeśli wyliczenie szczegółów zostało poprzedzone określeniem ogólnym, to stawiamy przed nim dwukropek:

Pewność prawna przyniesie korzyść wszystkim stronom: podmiotom gospodarczym, krajowym i unijnym organom administracji oraz konsumentom.

Jeśli wyliczenie nie zostało poprzedzone takim określeniem ogólnym, dwukropka możemy nie stawiać:

Pewność prawna przyniesie korzyść podmiotom gospodarczym, krajowym i unijnym organom administracji oraz konsumentom.

Jeśli wyliczenie składa się tylko z dwóch wyrazów lub wyrażeń połączonych spójnikiem i, dwukropka nie stawiamy:

W 2007 r. do Unii przystąpiły Rumunia i Bułgaria.

Jeśli w zdaniu występuje podmiot szeregowy i orzeczenie w liczbie mnogiej, przed wyliczeniem stawiamy dwukropek:

Projekcje przewidują, że średnioroczna dynamika realnego PKB wyniesie w 2011 r. 1,5–2,3 %, a w 2012 r. 0,6–2,8 %, do czego przyczyniają się: stabilny popyt światowy, umocnienie się inwestycji, działania na rzecz przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i nadal akomodacyjne nastawienie polityki pieniężnej.

Jeśli jednak orzeczenie występuje w liczbie pojedynczej, dwukropka stawiać nie musimy:

Do konwencji przystąpiła Bułgaria, Dania i Rumunia.

Wyliczenia i wyszczególnienia wprowadzone przez wyraz jak i wyrażenia jak np., takie jak zawsze poprzedza przecinek (przy czym – w zależności od akcentu zdaniowego – przecinek możemy postawić przed całym wyrażeniem takie jak albo przed jak):

Plastikowe worki przemysłowe używane są do pakowania podstawowych produktów, takich jak surowce, nawozy, polimery, materiały budowlane, produkty ogrodnicze i rolne oraz pasze zwierzęce.

Po tych wyrażeniach możemy postawić dwukropek, ale nie jest to konieczne.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona