ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

9.6. Dyrekcje generalne oraz służby Komisji: oficjalne nazwy

PL
Wersja:
14.10.2022
Kody literowe (do użytku wewnętrznego)
i kody cyfrowe (wyłącznie do celów informatycznych)

Zobacz także:
Linki do stron dyrekcji generalnych
Link do listy komisarzy

Pełna nazwa i porządek wymieniania Nazwa skrócona Skrót używany powszechnie Kod literowy (1)
(do użytku wewnętrznego)
Kod cyfrowy (2)
(niewidoczny)
Zakres działania
Sekretariat Generalny SG SG 31 Sekretariat Generalny
Służba Prawna SJ SJ 32 Służba Prawna
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej DG ds. Komunikacji Społecznej   COMM 61 Komunikacja społeczna
IDEA – Inspiracja, Debata, Efektywność, Aktywizacja   IDEA 46 Inspiracja, Debata, Efektywność, Aktywizacja
Dyrekcja Generalna ds. Budżetu DG ds. Budżetu   BUDG 19 Budżet
Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa   HR 09 Zasoby ludzkie i bezpieczeństwo
Dyrekcja Generalna ds. Informatyki DG ds. Informatyki   DIGIT 50 Informatyka
Służba Audytu Wewnętrznego   IAS 25 Służba Audytu Wewnętrznego
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF OLAF 57 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Dyrekcja Generalna do Spraw Gospodarczych i Finansowych DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych   ECFIN 02 Sprawy gospodarcze i finansowe
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP   GROW 62 Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej DG ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej   DEFIS 26 Przemysł obronny i przestrzeń kosmiczna
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji DG ds. Konkurencji   COMP 04 Konkurencja
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego   EMPL 05 Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich   AGRI 06 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu DG ds. Mobilności i Transportu   MOVE 7 Mobilność i transport
Dyrekcja Generalna ds. Energii DG ds. Energii   ENER 27 Energia
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska DG ds. Środowiska   ENV 11 Środowisko
Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu   CLIMA 87 Działania w dziedzinie klimatu
Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji DG ds. Badań Naukowych i Innowacji   RTD 12 Badania naukowe i innowacje
Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Connect CNECT 13 Sieci komunikacyjne, treści i technologie
Wspólne Centrum Badawcze JRC (3) JRC 53 Wspólne Centrum Badawcze
Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa   MARE 14 Gospodarka morska i rybołówstwo
Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych   FISMA 15 Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej   REGIO 16 Polityka regionalna i miejska
Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Reform Strukturalnych DG ds. Wspierania Reform Strukturalnych   REFORM 35 Wspieranie reform strukturalnych
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej DG ds. Podatków i Unii Celnej   TAXUD 21 Podatki i unia celna
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury   EAC 63 Edukacja, młodzież, sport i kultura
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności   SANTE 64 Zdrowie i bezpieczeństwo żywności
Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia HERA HERA 30
Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych   HOME 65 Migracja i sprawy wewnętrzne
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów   JUST 76 Sprawiedliwość i konsumenci
Dyrekcja Generalna ds. Handlu DG ds. Handlu   TRADE 67 Handel
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia   NEAR 69 Polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia
Dyrekcja Generalna ds. Partnerstw Międzynarodowych DG ds. Partnerstw Międzynarodowych   INTPA 55 Partnerstwa międzynarodowe
Dyrekcja Generalna ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) DG ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) ECHO ECHO 51 Operacje ochrony ludności i pomocy humanitarnej prowadzone przez UE (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych DG ds. Tłumaczeń Ustnych   SCIC 38 Tłumaczenia ustne
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych DG ds. Tłumaczeń Pisemnych DGT DGT 47 Tłumaczenia pisemne
Urząd Publikacji Unii Europejskiej Urząd Publikacji OP OP 43 Urząd Publikacji
Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej   FPI 59 (4) Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej
Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych   PMO 40  
Urząd ds. Infrastruktury i Logistyki w Brukseli   OIB 39  
Urząd ds. Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu   OIL 41  
Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich Europejski Urząd Doboru Kadr (5) EPSO EPSO 42  
Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP Eismea EISMEA 81  
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury EACEA EACEA 82  
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska CINEA CINEA 84  
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych ERCEA ERCEA 85  
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych REA REA 86  
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji HADEA HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Kod zastrzeżony wyłącznie do użytku wewnętrznego. We wszystkich dokumentach przeznaczonych do publikacji (na papierze lub w formie elektronicznej) należy używać standardowych skrótów i akronimów.
(2)
W niektórych systemach komputerowych używa się kodu „60” na oznaczenie gabinetów.
(3)
Nie należy używać skrótu WCB (JRC – Taki sam skrót we wszystkich językach).
(4)
W niektórych systemach komputerowych używa się kodu „66” na oznaczenie FPI.
(5)
Nazwa zwyczajowa. Pełną nazwę stosuje się wyłącznie w aktach prawnych dotyczących statutu EPSO.
(6)
Kod „89” dotyczy Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji [zob. pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje)].
Zmiany dot. wyd. 2011 (wersja podstawowa)

24.9.2021

C(2021) 6712 final

nowa służba: Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia

12.4.2021

Dz.U. L 120 z 8.4.2021, s. 17 (sprostowania)

Stara nazwa Nowa nazwa
Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP

1.4.2021

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173

Stara nazwa Nowa nazwa
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP (Eismea)
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)
Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

31.3.2021

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173

Usunięte: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)

28.2.2021

PV(2020) 2363 final

Usunięte: Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (UKTF)

16.2.2021

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji

16.1.2021

PV(2020) 2352 final

Stara nazwa Nowa nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Dyrekcja Generalna ds. Partnerstw Międzynarodowych
DG ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju DG ds. Partnerstw Międzynarodowych
DEVCO INTPA

1.1.2020

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej

new directorate-general: Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Reform Strukturalnych

9.12.2019

PV(2019) 2317 final

Stara nazwa Nowa nazwa
Europejski Ośrodek Strategii Politycznej IDEA – Inspiracja, Debata, Efektywność, Aktywizacja
EPSC IDEA

16.11.2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Stara nazwa Nowa nazwa
Grupa Zadaniowa ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie Art. 50 TUE Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Grupa Zadaniowa ds. Negocjacji na podstawie Art. 50 TUE Grupa Zadaniowa ds. Zjednoczonego Królestwa
TF50 UKTF

9.10.2019

 

Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, skrót używany powszechnie: Connect

1.1.2017

PV(2016) 2192 final

Stara nazwa Nowa nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury
DG ds. Edukacji i Kultury DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury

1.10.2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

nowa służba: Grupa Zadaniowa ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie Art. 50 TUE

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Stara nazwa Nowa nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) Dyrekcja Generalna ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO)
DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) DG ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Stara nazwa Nowa nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
ENTR GROW
   
Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych
DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych
MARKT FISMA
   
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
DG ds. Zdrowia i Konsumentów DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
SANCO SANTE
   
Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
DG do Spraw Wewnętrznych DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
HOME HOME
   
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
DG ds. Sprawiedliwości DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
JUST JUST
   
Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia
DG ds. Rozszerzenia DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia
ELARG NEAR
   
Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Współpracy – EuropeAid Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju
DG ds. Rozwoju i Współpracy – EuropeAid DG ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014

decyzja wykonawcza Komisji 2014/927/UE

Stara nazwa Nowa nazwa
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Stara nazwa Nowa nazwa
Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej Europejski Ośrodek Strategii Politycznej
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

decyzje wykonawcze Komisji 2013/770/UE, 2013/771/UE i 2013/801/UE

Stara nazwa Nowa nazwa
Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea)
Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA) Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Stara nazwa Nowa nazwa
DG ds. Polityki Regionalnej DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Stara nazwa Nowa nazwa
Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii
DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii
INFSO CNECT

Dawniejsze aktualizacje zob. „Archiwum”.
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona