ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

9.1.5. Adresy w państwach członkowskich: cechy charakterystyczne

Kody pocztowe, Eircode i kody kraju

W tabeli poniżej szczegółowo opisano strukturę kodów we wszystkich państwach członkowskich.

Kraj Kod pocztowy/
Eircode (1)
Kod kraju Uwagi
Belgia 4 cyfry    
Bułgaria 4 cyfry    
Czechy 5 cyfr   Między trzecią a czwartą cyfrą umieszcza się spację. Między kodem pocztowym a nazwą miasta stawia się dwie spacje.
Dania 4 cyfry    
Niemcy 5 cyfr   Nigdy nie należy pisać kodu kraju (D- lub DE-) przed kodem pocztowym. W przeciwnym razie przesyłka może zostać opóźniona przez maszynę sortującą.
Estonia 5 cyfr    
Irlandia 7 znaków alfa­numerycznych (Eircode)   W wypadku Dublina należy w miarę możliwości dodać kod strefy pocztowej.
Eircode należy umieścić w osobnej linii, nad nazwą kraju.
Grecja 5 cyfr   Między trzecią a czwartą cyfrą umieszcza się spację.
Hiszpania 5 cyfr   Po nazwie miasta należy wstawić nazwę prowincji w osobnej linii – zob. wykaz na stronie UPUPDF (EN).
Francja 5 cyfr    
Chorwacja 5 cyfr HR Kod pocztowy należy poprzedzić literami „HR-”.
Włochy 5 cyfr   Po nazwie miasta należy wstawić skrót nazwy prowincji – zob. wykaz na stronie UPUPDF (EN).
Cypr 4 cyfry    
Łotwa 4 cyfry
(po prawej)
LV Kod pocztowy należy poprzedzić literami „LV-”. Podaje się go po nazwie miasta, po przecinku.
Litwa 5 cyfr LT Kod pocztowy należy poprzedzić literami „LT-”.
Luksemburg 4 cyfry L Kod pocztowy należy poprzedzić literą „L-”.
Węgry 4 cyfry   Nazwę ulicy należy umieścić pod nazwą miasta. Kod pocztowy umieszcza się w osobnej linii, nad nazwą kraju.
Malta 3 litery +
4 cyfry
  Kod pocztowy należy podać pod nazwą miasta, stawiając spację między literami a cyframi.
Niderlandy 4 cyfry +
2 litery
  Między cyframi a literami umieszcza się spację. Między kodem pocztowym a nazwą miasta stawia się dwie spacje.
Austria 4 cyfry    
Polska 5 cyfr   Między drugą a trzecią cyfrą stawia się łącznik.
Portugalia 7 cyfr   Między czwartą a piątą cyfrą stawia się łącznik.
Rumunia 6 cyfr    
Słowenia 4 cyfry SI Kod pocztowy należy poprzedzić literami „SI-”.
Słowacja 5 cyfr   Między trzecią a czwartą cyfrą umieszcza się spację.
Finlandia 5 cyfr FI Kod pocztowy należy poprzedzić literami „FI-” (lub „AX-” dla Wysp Alandzkich).
Szwecja 5 cyfr SE Kod pocztowy należy poprzedzić literami „SE-”. Między trzecią a czwartą cyfrą umieszcza się spację.
(1)
O ile nie wskazano inaczej, kod pocztowy podaje się przed nazwą miasta. Stosuje się go do określenia grup adresów. Kod wprowadzony w Irlandii w lipcu 2015 r. – Eircode – jest kodem niepowtarzalnym, przeznaczonym do określenia pojedynczego adresu prywatnego lub firmowego.
Uwaga:
Ze względów praktycznych (jednolitość wszystkich wersji językowych) nazwy krajów w wykazie wymieniono w porządku protokolarnym.

Inne uwagi

Niektóre państwa członkowskie (Belgia, Irlandia, Malta i Finlandia) mają dwa języki urzędowe lub więcej – są one również językami roboczymi instytucji europejskich. (Chociaż na Cyprze językami urzędowymi są grecki i turecki, tylko język grecki jest językiem roboczym instytucji europejskich). Należy pamiętać, że w Belgii, zgodnie z umową z władzami tego kraju, format adresu wielojęzycznego nie obejmuje języka niemieckiego. W wypadku następujących państw członkowskich w zapisie adresu stosuje się dwa języki urzędowe: Belgia – francuski i nider­landzki; Irlandia – irlandzki i angielski; Malta – maltański i angielski; Finlandia – fiński i szwedzki.

W wypadku niektórych krajów należy uwzględnić różne alfabety (Bułgaria, Grecja, Cypr).

Zapis adresów w jednym z krajów należących do tych dwóch grup zależy od języka (języków) publikacji oraz od tego, czy jest to dokument jedno- czy wielojęzyczny.

Adresy w Belgii, Irlandii, na Malcie i w Finlandii
Dokumenty jednojęzyczne
Dokumenty w jednym z języków urzędowych kraju przeznaczenia: zasadniczo adresy pisane są tylko w tym języku.
Dokumenty w innym języku UE: adresy pisane są w obu językach urzędowych kraju przeznaczenia (jak w wypadku dokumentów wielojęzycznych).
Dokumenty wielojęzyczne

Adresy podawane są w obu językach urzędowych kraju przeznaczenia.

Adresy w Bułgarii, w Grecji i na Cyprze
Dokumenty jednojęzyczne
Dokumenty w języku bułgarskim lub greckim: adresy pisane są w języku publikacji, ale nazwy miasta i kraju podawane są dodatkowo w języku angielskim.
Dokumenty w innym języku UE: adresy zapisane są alfabetem łacińskim (w razie potrzeby z zastosowaniem transliteracji, na przykład nazwy ulicy).
Dokumenty wielojęzyczne

Adresy podawane są w języku bułgarskim czy greckim, a nazwy miasta i kraju dodatkowo w języku angielskim. Pełny adres podawany jest także alfabetem łacińskim (transkrypcja angielska).

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2020
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona