ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj
EU-27, kraj przystępujący i kraje kandydujące (enfr)

7.1. Kraje

7.1.1. Stosowane nazwy i skróty

(Zob. również załączniki A5 oraz A6.)

Państwa członkowskie

Nazwy państw członkowskich Unii Europejskiej muszą być zawsze pisane i skracane zgodnie z następującymi regułami:

należy stosować dwuliterowy kod ISO (ISO 3166 alpha-2), z wyjątkiem Grecji, w przypadku której zaleca się używanie skrótu EL;
porządek protokolarny, w jakim wymienia się państwa członkowskie, jest zgodny z porządkiem alfabetycznym opartym na pisowni nazw geograficznych w językach urzędowych tych państw (zob. również pkt 7.1.2).
Nazwa skrócona, języki oryginalne
(nazwa geograficzna) (1)
Nazwa oficjalna, języki oryginalne
(nazwa protokolarna)
Polska nazwa skrócona
(nazwa geograficzna)
Polska nazwa oficjalna
(nazwa protokolarna)
Kod kraju (2) Dawny skrót nazwy (2)
Belgique/België Royaume de Belgique/
Koninkrijk België
Belgia Królestwo Belgii BE B
България (*) Република България Bułgaria Republika Bułgarii BG
Česko Česká republika Czechy Republika Czeska CZ
Danmark Kongeriget Danmark Dania Królestwo Danii DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Niemcy Republika Federalna Niemiec DE D
Eesti Eesti Vabariik Estonia Republika Estońska EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Irlandia Irlandia IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Grecja Republika Grecka EL EL
España Reino de España Hiszpania Królestwo Hiszpanii ES E
France République française Francja Republika Francuska FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Chorwacja Republika Chorwacji HR
Italia Repubblica italiana Włochy Republika Włoska IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Cypr Republika Cypryjska CY
Latvija Latvijas Republika Łotwa Republika Łotewska LV
Lietuva Lietuvos Respublika Litwa Republika Litewska LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga LU L
Magyarország Magyarország Węgry Węgry HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Republika Malty MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Niderlandy Królestwo Niderlandów NL NL
Österreich Republik Österreich Austria Republika Austrii AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Polska Rzeczpospolita Polska PL
Portugal República Portuguesa Portugalia Republika Portugalska PT P
România România Rumunia Rumunia RO
Slovenija Republika Slovenija Słowenia Republika Słowenii SI
Slovensko Slovenská republika Słowacja Republika Słowacka SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta/
Republiken Finland
Finlandia Republika Finlandii FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Szwecja Królestwo Szwecji SE S
(*)
Transliteracja łacińska: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Nazw skróconych w językach oryginalnych używa się do ustalenia porządku protokolarnego; stosuje się je także w tekstach wielojęzycznych (zob. pkt 7.1.2).
(2)
Należy stosować dwuliterowy kod ISO, z wyjątkiem Grecji, w przypadku której zaleca się używanie skrótu EL (zamiast kodu ISO – GR). Dawnych skrótów (najczęściej zaczerpniętych z międzynarodowego kodu samochodowego) używano do końca 2002 r.
Uwaga:

Nie należy używać terminu „Republika Irlandii”. Choć występuje on czasami w niektórych dokumentach, nie ma oficjalnego charakteru.

Należy używać terminu „Niderlandy”, a nie „Holandia”, która jest tylko częścią Niderlandów (nazwę „Holandia” noszą dwie prowincje na północy i południu kraju).

Kraje nienależące do Unii Europejskiej

W wypadku państw spoza Unii Europejskiej również zaleca się stosowanie dwuliterowego kodu ISO (ISO 3166 alpha-2).

Forma zapisu (nazwa skrócona, nazwa oficjalna, lista kodów ISO) – zob. załączniki A5A6.

Zalecany porządek wymieniania krajów – zob. pkt 7.1.2.

EU-27, kraj przystępujący i kraje kandydujące (enfr)

Kraj przystępujący / kKraje kandydujące

Nazwa skrócona, języki oryginalne (nazwa geograficzna) Polska nazwa skrócona (nazwa geograficzna) Polska nazwa oficjalna (nazwa protokolarna) Kod kraju
Bosna i Hercegovina/
Боснa и Херцеговинa
Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina BA
Crna Gora/Црна Гора Czarnogóra Czarnogóra ME
Republica Moldova Mołdawia Republika Mołdawii MD
Северна Македонија (1) Macedonia Północna Republika Macedonii Północnej MK
Shqipëria Albania Republika Albanii AL
Srbija/Сpбија Serbia Republika Serbii RS
Türkiye Turcja Republika Turcji TR
Україна (2) Ukraina Ukraina UA
(1)
Transliteracja łacińska: Северна Македонија = Severna Makedonija.
(2)
Transliteracja łacińska: Україна = Ukraina.

Nazwa pełna czy skrócona?

Formy pełnej (nazwa oficjalna) używa się, gdy mowa jest o państwie jako osobie prawnej:

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Republika Francuska zostaje upoważniona…
Uwaga:
Jeśli nazwa państwa powtarzana jest w tekście wielokrotnie, co skłania do użycia mimo wszystko formy skróconej, można ją wprowadzić do tekstu za pomocą określenia „dalej zwany (zwana, zwane)…”.

Formę krótką (nazwa skrócona) stosuje się, gdy mowa jest o państwie w znaczeniu geograficznym lub ekonomicznym:

Pracownicy zamieszkali we Francji…
Przywóz z Grecji…
Uwaga:
W wypadku kilku państw długa i krótka forma są takie same:
Irlandia
Republika Środkowoafrykańska
Rumunia
Węgry
Ostatnia aktualizacja: 24.1.2023
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona