ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.4.2. Zastrzeżenie dotyczące praw autorskich (prawo do kopiowania utworu/prawo do ponownego wykorzystania)

W przypadku publikacji Unii Europejskiej prawom do kopiowania utworu (zob. pkt 5.4.1) towarzyszy wyjaśnienie (zastrzeżenie dotyczące praw autorskich), które określa stopień ochrony.

Uwaga:
Jeżeli takie wyjaśnienie nie występuje, publikacja jest chroniona w całości, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez różne przepisy krajowe i konwencje międzynarodowe:
© Unia Europejska, [rok]

Zastrzeżenie standardowe (kopiowanie)

W przypadku publikacji instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej (z wyjątkiem publikacji Komisji Europejskiej, które są opatrzone osobą klauzulą), standardowe zastrzeżenie zalecane przez Urząd Publikacji ma następujące brzmienie:

© Unia Europejska, [rok]
Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

W razie potrzeby zastrzeżeniu standardowemu mogą towarzyszyć dodatkowe zastrzeżenia (zob. pkt 5.4.3).

Zastrzeżenie właściwe dla Komisji Europejskiej (ponowne wykorzystanie)

Komisja Europejska wdrożyła politykę ponownego wykorzystywania swoich dokumentów, zgodnie z decyzją 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r.

W przypadku dokumentów Komisji Europejskiej, poza pewnymi wyjątkami (zob. art. 2 ww. decyzji), zasadniczo stosuje się zastrzeżenie dotyczące ponownego wykorzystania. Ponadto zgodnie z przepisami tej decyzji, która przewiduje możliwość spełnienia dodatkowych warunków (zob. pkt 5.4.3), Urząd Publikacji zaleca, aby użytkownik podał do wiadomości źródło dokumentu:

© Unia Europejska, [rok]
Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.
Ponowne wykorzystanie dokumentów Komisji reguluje decyzja 2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).
W razie pytań prosimy o kontakt z działem ds. praw autorskich w Urzędzie Publikacji (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona