ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.1. Okładka

5.1.1. Elementy okładki

See also the quick reference guide.

Okładka wydawnictwa składa się z czterech stron, zwanych odpowiednio pierwszą, drugą, trzecią i czwartą stroną okładki. Jeżeli pozwala na to objętość publikacji, jej tytuł należy wydrukować na grzbiecie. Napisy umieszcza się wówczas wzdłuż grzbietu od góry do dołu, tzn. tak, aby można je było odczytać, gdy publikacja jest położona poziomo (z pierwszą stroną okładki na wierzchu). Wielkość czcionki tytułu jest proporcjonalna do grubości grzbietu.

Na pierwszej stronie okładki umieszcza się nazwę i logo instytucji sprawczej, tytuł publikacji (i ewentualnie podtytuł) oraz nazwisko autora (szczególnie w przypadku wydania wspólnego kilku autorów). Może się na niej znaleźć również numer tomu (w przypadku publikacji wielotomowej) oraz tytuł serii wydawniczej lub wydawnictwa ciągłego, jak również numer porządkowy publikacji.

Tytuł publikacji: musi być krótki, przyciągający uwagę i odpowiadający treści. W przypadku sprawozdania lub raportu dotyczącego danego roku (lub okresu) podanie tego roku (lub okresu) stanowi integralną część tytułu lub podtytułu;
Podtytuł: napisany mniejszą czcionką niż tytuł, uzupełnia go;
Logo instytucji sprawczej: może znajdować się jedynie na pierwszej stronie okładki;
Nazwisko (nazwa) autora: jeżeli znajduje się na pierwszej stronie okładki, należy go umieścić również na stronie tytułowej;
Uwaga:
Nazwa dyrekcji generalnej instytucji lub agencji, z wyjątkiem Eurostatu i Urzędu Publikacji, nie może w żadnym wypadku znajdować się na pierwszej stronie okładki. Można ją natomiast umieścić na stronie tytułowej.
Numer tomu: w wypadku większej liczby tomów zaleca się numerowanie ich cyframi rzymskimi.

Druga strona okładki jest zazwyczaj wakatem.

Na trzeciej stronie okładki umieszcza się notę informacyjną.

Na czwartej stronie okładki drukuje się cenę sprzedaży (w wypadku publikacji płatnych), logo Urzędu Publikacji, numer ISBN (międzynarodowy znormalizowany numer książki) oraz numer katalogowy.

Cena sprzedaży: cena podstawowa każdej publikacji jest wyrażona w euro. Wszystkie ceny wydrukowane na okładce publikacji lub w katalogach zapisuje się następująco:
Cena w Luksemburgu (bez VAT): … EUR
Logo Urzędu Publikacji: znajduje się u dołu czwartej strony okładki. Nazwę „Urząd Publikacji Unii Europejskiej” podaje się w jednym z języków Unii Europejskiej w przypadku wersji jednojęzycznych lub w kilku językach w przypadku wersji wielojęzycznych.

Szczegółowe normy dotyczące wydawnictw periodycznych lub seryjnych

W wypadku wydawnictw seryjnych oprócz elementów wymienionych powyżej umieszcza się również numer ISSN (międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych). Drukuje się go na pierwszej stronie okładki w prawym górnym rogu.

Niektóre publikacje periodyczne drukuje się bez okładki. Na stronie pierwszej znajduje się dodatkowo numer i rok wydania. W niektórych wypadkach na drugiej lub trzeciej stronie umieszcza się streszczenie. Rok wydania powinien odpowiadać rokowi kalendarzowemu.

Na czwartej stronie znajduje się cena (cena w prenumeracie i cena pojedynczego numeru), numer katalogowy oraz logo Urzędu Publikacji.

Pierwsza strona okładki
ISSN
Tytuł publikacji
Rok
Emblemat europejski
Instytucja sprawcza
Pierwsza strona okładki
Trzecia strona okładki (nota informacyjna)
Trzecia strona okładki (nota informacyjna)
Czwarta strona okładki
Numer katalogowy
1. Logo Urzędu Publikacji
2. ISBN
3. Cena sprzedaży
Czwarta strona okładki
Ostatnia aktualizacja: 19.4.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona