ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.3.2. Dodawanie nowych jednostek redakcyjnych i ich numeracja

Jeżeli artykuły, ustępy lub inne jednostki redakcyjne oznaczone numerem lub literą dodawane są w części normatywnej obowiązującego aktu, oznacza się je tym samym numerem co poprzedzająca je jednostka redakcyjna tego samego rzędu i odpowiednio małą literą a, b, c, d itd. Przykładowo artykuły dodane po artykule 1 otrzymują oznaczenia: Artykuł 1a, Artykuł 1b. Podobnie, artykuł wprowadzony między artykułem 1a i artykułem 1b otrzyma oznaczenie „Artykuł 1aa”.

Szczególne zasady stosuje się w następujących, wyjątkowych przypadkach:

gdy artykuł, ustęp lub inna numerowana jednostka redakcyjna dodawana jest przed jednostką redakcyjną tego samego rzędu, oznacza się je „Artykuł –1”/„art. –1”, „Artykuł –1a”/„art. –1a”, „ust. –1”, „ust. –1a”, „pkt –1a”, „lit. –a)”, „lit. –aa)” itd.,
bardziej złożone dodanie można też rozwiązać przez użycie znaku „–”, np. dodanie artykułu 1 –a pomiędzy artykułem 1 i artykułem 1a.

W przypadku dodania artykułów, ustępów lub innych jednostek redakcyjnych oznaczonych numerem lub literą nie należy zmieniać numerów następujących po nich artykułów, ustępów lub innych jednostek redakcyjnych, ponieważ inne akty mogą już zawierać odesłania do nich. Zmiany numeracji dokonuje się jedynie w ramach ujednolicenia lub przekształcenia.

(Źródło: Wspólny podręcznik, pkt C.9.3.2.)

Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona