ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.2.4. Odesłania do zmian aktu

W przypisach w Dzienniku Urzędowym nie podaje się systematycznie ostatnich zmian aktów, a jedynie odniesienia do publikacji pierwotnej wersji aktu w Dzienniku Urzędowym. Oznacza to, że akty, do których odsyła się w tekstach publikowanych w Dziennikach Urzędowych, rozumie się jako akty w ich wersji obowiązującej (określenia „sprostowanie w Dz.U. L […], s. […]” i „uchylone przez” nie są już stosowane).

Zdarza się jednak, że autor chce odnieść się do tekstu w brzmieniu z danego dnia lub położyć szczególny nacisk na akt zmieniający. W takim wypadku (chodzi o „odesłanie statyczne”) akt zmieniający przywoływany jest w formie skróconej, a jeżeli pojawia się w tekście po raz pierwszy – dodaje się po nim odsyłacz do przypisu:

(6)
Załącznik III B do rozporządzenia (WE) nr 517/94 po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1398/2007 (5) został […]

[…]

(2)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające załączniki II, III B i VI do rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (Dz.U. L 311 z 29.11.2007, s. 5).
Ostatnia aktualizacja: 28.4.2017
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona