ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3. Zasady redakcji

Dokumenty publikowane w Dzienniku Urzędowym podlegają bardzo ścisłym zasadom redakcji.

Teksty publikowane w Dzienniku Urzędowym muszą być sporządzane we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dla języka irlandzkiego czasowo stosowane są odstępstwa od tej reguły, zob. „Wstęp”).

Teksty opublikowane w Dzienniku Urzędowym są synoptyczne, tzn. ten sam tekst znajduje się na tej samej stronie Dziennika we wszystkich wersjach językowych.

Poza zasadami wymienionymi poniżej do aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym stosuje się zasady omówione w części trzeciejczwartej oraz w załącznikach, zwłaszcza jeśli chodzi o użycie wielkich i małych liter (w tym o pisownię nazw komitetów, komisji itp.), skrótów i skrótowców oraz zapisu adresów.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona