ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

2.7. Podziały aktu

Nazwa jednostki redakcyjnej Oznaczenie Przywołania w tekście
Akty
Preambuła (1)
Umocowania (1)   w umocowaniu pierwszym
Motyw nienumerowany
(gdy motyw jest tylko jeden) (1)
  w motywie (2)
Motyw numerowany (1) (1), (2) w motywie 1, 2 (2)
Część normatywna (3)
Artykuł (3) Artykuł
Artykuł 1, 2
w artykule
w art. 1, 2
Ustęp (3) 1., 2. w ust. 1, 2
Akapit (4)   w akapicie pierwszym (drugim, trzecim)
Litera (3)
Punkt (3)
Podpunkt (3)
a), b)
1), 2)
(i), (ii), (iii), (iv)
w lit. a), b)
w pkt 1, 2
w ppkt (i), (ii), (iii), (iv)
Tiret (4) w tiret pierwszym, drugim
Załącznik
  Załącznik
Załącznik I, II (lub A, B)
w załączniku
w załączniku I, II (lub A, B)
Dodatek
  Dodatek
Dodatek 1, 2
w dodatku
w dodatku 1, 2 (do załącznika)
Inne podziały
Część Część I, II
(lub Część pierwsza, Część druga)
w części I, II
(lub w części pierwszej, w części drugiej)
Tytuł Tytuł I, II w tytule I, II
Rozdział Rozdział 1, 2 (lub I, II)
(nie: Rozdział pierwszy)
w rozdziale 1, 2 (lub I, II)
Sekcja Sekcja 1, 2
(nie: Sekcja pierwsza)
w sekcji 1, 2
Punkt
(w załącznikach lub umowach międzynarodowych)
I, II (lub A, B)
I. (lub A., lub 1.)
w pkt I, II (A, B)
w pkt I (A, 1)
(1)
(2)
Przed 7.2.2000 r., gdy motywy były nienumerowane: w motywie pierwszym, drugim.
(3)
Jeżeli artykuły, ustępy lub inne jednostki redakcyjne oznaczone numerem lub literą dodawane są w części normatywnej obowiązującego aktu, oznacza się je tym samym numerem co poprzedzająca je jednostka redakcyjna tego samego rzędu i odpowiednio małą literą a, b, c, d itd. Zob. również pkt 3.3.2.
(4)
Te jednostki redakcyjne nie są oznaczone cyfrą ani innym znakiem oznaczającym kolejność, dlatego w odesłaniach do nich stosuje się liczebnik porządkowy zapisywany słownie.
Uwaga:
Odsyłając do części wprowadzającej wyliczenie, używamy wyrażenia „formuła wprowadzająca”. Na końcu tej formuły umieszcza się dwukropek.
Elementy wyliczone w tej tabeli nie są ułożone w stałym porządku. Struktura może się zmieniać w zależności od charakteru tekstu.

Zob. Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Ostatnia aktualizacja: 4.7.2018
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona