ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

2.4. Formuła dotycząca wiążącego charakteru rozporządzeń

W rozporządzeniach, po ostatnim artykule, znajduje się formuła w brzmieniu:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

lub

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
[Formuły tej używa się w wypadku, gdy akt nie ma zastosowania do wszystkich państw członkowskich i nie jest stosowany we wszystkich państwach członkowskich (np. państwa członkowskie nieuczestniczące w strefie euro – zob. np. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010), wzmocniona współpraca…].

Zdanie to nie stanowi części ostatniego artykułu i podlega szczególnym zasadom typograficz­nym (zob. Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF).

Ostatnia aktualizacja: 8.4.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona