ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Przedmowa

Od czasu pierwszego wydania w 1993 r. Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny jest niezbędną pomocą dla autorów tekstów w różnych instytucjach i organach Unii Europejskiej, piszących we wszystkich językach urzędowych.

Standaryzacja konwencji językowych jest wyjątkowym osiągnięciem, ponieważ wspólne ustalenia i reguły zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane przez naszych specjalistów, którym udało się to osiągnąć z pełnym poszanowaniem specyficznych reguł w poszczególnych językach.

Dzięki Międzyinstytucjonalnemu przewodnikowi redakcyjnemu, dostępnemu również w internecie, możliwy jest interaktywny dialog osób pracujących nad tekstami: autorów, redaktorów, prawników lingwistów, terminologów, tłumaczy i korektorów. Mile widziany jest zatem stały wkład tych osób w ulepszanie i aktualizowanie obecnej wersji.

Liczę na to, że wszystkie zainteresowane osoby będą starały się stosować normy ustalone w Przewodniku. Pozwoli nam to również korzystać nadal z potencjału narzędzi informa­tycznych, byśmy mogli lepiej służyć obywatelom europejskim – głównym odbiorcom tekstów przygotowywanych przez nasze instytucje i organy.

Pierre de BOISSIEU
Przewodniczący Komitetu Zarządzającego
Urzędu Publikacji

Uwaga:
Tekst niniejszej „Przedmowy” został pierwotnie opublikowany w języku francuskim.
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona