ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Co nowego
Ostatnia aktualizacja: 17.3.2023

Przydatne strony

PDF strony internetowej: nowe wydanie
Dostępne jest już nowe wydanie „Międzyinstytucjonalnego przewodnika redakcyjnego” w formacie PDF, odzwierciedlające zawartość strony internetowej na dzień 19 kwietnia 2022 r. Plik PDF można pobrać bezpłatnie z portalu Publikacje UE.

Modernizacja strony internetowej
Jesienią tego roku przewodnik redakcyjny będzie dostępny w nowej formie. Ze względu na trwające prace modernizacyjne uzgodniono z Komitetem Sterującym ds. Przewodnika Redakcyjnego, że do czasu uruchomienia nowej strony internetowej aktualizacja treści będzie ograniczona do niezbędnych zmian. Dziękujemy za zrozumienie.

Niniejsza strona internetowa jest dostępna w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Wszystkie wersje językowe mają tę samą strukturę (oprócz części IV). Oglądaną stronę można wyświetlić w innym języku, wybierając go w menu znajdującym się w prawym górnym rogu strony.

Ostatnie zmiany

Marzec 2023

17.3.2023
Załącznik A2, emblematy: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Luty 2023

23.2.2023
Załącznik A2, emblematy: Europejski Bank Inwestycyjny
13.2.2023
Pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): aktualizacja (AUEA: dodane)

Styczeń 2023

24.1.2023
Pkt 7.1.1, 7.2.1 i 7.3.2 i załącznik A7: Bośnia i Hercegowina (kraje kandydujące): dodane
23.1.2023
Pkt 8.1 i 8.2, przypisy, Dziennik Urzędowy: dodane
13.1.2023
Załącznik A2, emblematy: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
1.1.2023
Pkt 7.3.2, Załączniki A5 i A7,: Chorwacja, nazwa waluty: euro zamiast kuna

Grudzień 2022

19.12.2022
Załączniki A5 i A7,: Sierra Leone, kod waluty: SLE zamiast SLL

Październik 2022

10.10.2022
Załącznik A5: Kazachstan, stolica: Astana zamiast Nursułtan

Wrzesień 2022

29.9.2022
Pkt 1.3.2, numeracja dokumentów: aktualizacja
16.9.2022
Pkt 7.1.1, 7.2.1 i 7.3.2 i załącznik A7: Mołdawia i Ukraina (kraje kandydujące): dodane

Sierpień 2022

31.8.2022
Pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): aktualizacja

Czerwiec 2022

1.6.2022
Załącznik A2, emblematy: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Kwiecień 2022

19.4.2022
Przydatne linki, Pkt 5.1.1 (nota informacyjna), 5.3.1 (na odwrocie strony tytułowej) i 5.4.2 (zastrzeżenie dotyczące praw autorskich): aktualizacja
1.4.2022
Pkt 2.5, podpisy: aktualizacja

Marzec 2022

2.3.2022
Załącznik A2, emblematy: Instytut Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Luty 2022

3.2.2022
Pkt 2.5, podpisy: aktualizacja

Styczeń 2022

25.1.2022
Wstęp, Pkt 3 i 7.2.4, irlandzki: aktualizacja
19.1.2022
Pkt 9.5.3, załączniki А2 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) zastąpiono Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA)

Grudzień 2021

6.12.2021
Załącznik А9, inne jednostki organizacyjne: zmienione
3.12.2021
Pkt 9.5.6, inne jednostki organizacyjne: zmienione

Listopad 2021

22.11.2021
Załącznik A2, emblematy: EPSO
16.11.2021
Pkt 2.5, podpisy (lista niewyczerpująca): zmiana kolejności elementów w podpisach

Wrzesień 2021

24.9.2021
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: nowa służba (Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia)
Pkt 3.3.2, aktualizacja
16.9.2021
Załącznik A2, emblematy: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Sierpień 2021

30.8.2021
Załącznik A2, emblematy: Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, Europejski Urząd ds. Pracy i Prokuratura Europejska

Lipiec 2021

21.7.2021
Załącznik A2, emblematy: eu-LISA
2.7.2021
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (dodane)

Czerwiec 2021

1.6.2021
Aktualizacja Części pierwszej – Dziennik Urzędowy, głównie punkty od 2 do 3.6: zmiany w Dz.U. w związku z wprowadzeniem EdIT (narzędzie do redagowania tekstów prawnych oparte na XML)

Maj 2021

12.5.2021
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Agencja Europejskiego GNSS (GSA) zastąpiono Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

Kwiecień 2021

12.4.2021
Pkt 9.5.4 i 9.6 i załącznik А9, agencje wykonawcze: Eismea: aktualizacja
1.4.2021
Pkt 9.5.4 i 9.6 i załącznik А9, agencje wykonawcze: Chafea: usunięte; CINEA, EACEA, Eismea, REA: aktualizacja

Marzec 2021

24.3.2021
Pkt 2.5, formuła końcowa, podpisy: aktualizacja
2.3.2021
Pkt 7.1.2, porządek wymieniania krajów: aktualizacja

Luty 2021

28.2.2021
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (usunięte)
16.2.2021
Pkt 9.5.4 i 9.6 i załącznik А9, agencje wykonawcze: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji

Styczeń 2021

16.1.2021
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) zastąpiono Dyrekcja Generalna ds. Partnerstw Międzynarodowych (INTPA)

Grudzień 2020

15.12.2020
Pkt 5.4.2 (prawa autorskie): aktualizacja

Listopad 2020

19.11.2020
Załącznik A2, emblematy: Frontex
6.11.2020
Załącznik A2, emblematy: Trybunał Sprawiedliwości

Lipiec 2020

16.7.2020
Załącznik A2, emblematy: Agencja Dostaw Euratomu, Urząd BEREC

Marzec 2020

17.3.2020
Załącznik A2, emblematy: Eurojust

Luty 2020

27.2.2020
Załączniki A5 i A7, Republika Zielonego Przylądka, obywatel/mieszkaniec: obywatel(-ka)(-e) Republiki Zielonego Przylądka zamiast obywatel(-ka)(-e) Republiki Zielonego Przylądka / Kabowerdeńczyk, Kabowerdenka, Kabowerdeńczycy; przymiotnik: z Republiki Zielonego Przylądka zamiast kabowerdeński; nazwa waluty: escudo Zielonego Przylądka zamiast escudo Republiki Zielonego Przylądka
1.2.2020
Pkt 7.1, 7.3.2, 9.1.4 i 9.1.5; załączniki A3, A7 i А10: Zjednoczone Królestwo (wystąpienie z UE)

Styczeń 2020

15.1.2020
Załącznik A2, emblematy: EKES
1.1.2020
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DEFIS) oraz Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DEFIS)

Grudzień 2019

12.12.2019
Pkt 9.5.3 i załączniki А2 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje), Eurojust: Eurojust zastąpiono Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych
9.12.2019
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: Europejski Ośrodek Strategii Politycznej (EPSC) zastąpiono IDEA – Inspiracja, Debata, Efektywność, Aktywizacja

Listopad 2019

16.11.2019
Pkt 9.6, dyrekcje generalne oraz służby Komisji: Grupa Zadaniowa ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie Art. 50 TUE (TF50) zastąpiono Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (UKTF)

Październik 2019

9.10.2019
Pkt 9.6, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, skrót używany powszechnie (dodane)

Wrzesień 2019

30.9.2019
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje), ERA: akronim (dodane)

Lipiec 2019

4.7.2019
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje), ACER: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki zastąpiono Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
3.7.2019
Załącznik A2, emblematy: EBI

Czerwiec 2019

27.6.2019
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje), ENISA: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji zastąpiono Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
17.6.2019
Pkt 9.5, Europejska Rada Ochrony Danych (przeniesione z pkt 9.5.3 do pkt 9.5.1)

Maj 2019

29.5.2019
Załącznik A5, Burundi, stolica: Gitega zamiast Bużumbura
24.5.2019
Załącznik A5, Kazachstan, stolica: Nursułtan zamiast Astana

Kwiecień 2019

1.4.2019
Pkt 5.1.1, czwarta strona okładki: logo Urzędu Publikacji

Marzec 2019

30.3.2019
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Europejska Agencja Leków, siedziba: Amsterdam zamiast Londyn; Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, siedziba: Paryż zamiast Londyn
1.3.2019
Pkt 5.3 (na odwrocie strony tytułowej) i 5.4 (prawa autorskie): aktualizacja

Luty 2019

15.2.2019
Pkt 7.1, 7.2, 7.3.2, załączniki A5, A6 i A7: Macedonia Północna (nowe nazwy)
6.2.2019
Załącznik A2, emblematy: FRA i IUESB
4.2.2019
Pkt 9.5.3 i załączniki А4 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje), eu-LISA: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości zastąpiono Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Grudzień 2018

20.12.2018
Pkt 9.5.3 i załączniki А2 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Agencja Wsparcia BEREC zamiast Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Listopad 2018

12.11.2018
Pkt 9.5.6 i załącznik А9, inne jednostki organizacyjne: Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (dodane)

Październik 2018

25.10.2018
Pkt 9.5.3 i załączniki А2 i А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zamiast Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
9.10.2018
Załączniki A5, A6 i A7, Suazi, nazwa pełna: Królestwo Eswatini zamiast Królestwo Suazi; nazwa skrócona: Eswatini zamiast Suazi

Wrzesień 2018

25.9.2018
Pkt 5.9.2, odesłania do traktatów (aktualizacja)
18.9.2018
Pkt 7.1.1 i 7.1.2 (kraje), 9.1.4 i 9.1.5 (adresy), załączniki A5, A6, A7 i A10: Czechy, nazwa skrócona
10.9.2018
Pkt 7.2.1, kolejność wersji językowych występujących w tym samym tekście oraz kody ISO (aktualizacja)

Sierpień 2018

20.8.2018
Załączniki A5 i A7, waluty: Wenezuela (VES, nowy; VEF, wycofany)

Lipiec 2018

13.7.2018
Załącznik A2, emblematy: Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
11.7.2018
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych (dodane)
4.7.2018
Pkt 3.3, przepisy zmieniające (zmienione)
1.7.2018
Załączniki A5 i A7, waluty: Mauretania (MRO, wycofany), Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (STD, wycofany)

Czerwiec 2018

12.6.2018
Pkt 6.4 i 10.1.9 i załącznik А3, znak % (aktualizacja)
7.6.2018
Pkt 2.4.3, 6.5, 7.3.3 i 10.8, cyfry (aktualizacja)

Maj 2018

22.5.2018
Załącznik A2, emblematy: Eurofound, Frontex
11.5.2018
Załącznik A5, Wallis i Futuna, nazwa pełna (Terytorium Wysp Wallis i Futuna zamiast Wallis i Futuna)

Kwiecień 2018

12.4.2018
Pkt 7.3.3, pozycja kodu ISO (EUR) lub symbolu euro (€) w kwotach: aktualizacja (zmiana zasad w LV i NL)

Marzec 2018

26.3.2018
Pkt 9.5.5, Agencje i organy Euratomu: F4E (aktualizacja)
20.3.2018
Pkt 9.5.3, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Prokuratura Europejska (aktualizacja)
7.3.2018
Pkt 9.5.3 i załącznik А9, zdecentralizowane jednostki organizacyjne (agencje): Europejska Rada Ochrony Danych (dodane)
1.3.2018
Załącznik A10: aktualizacja

Luty 2018

5.2.2018
Pkt 5.1.1(c): okładka (nota informacyjna) (zmienione)

Styczeń 2018

15.1.2018
Załącznik A5, Libia, nazwa pełna: Państwo Libia zamiast Libia
1.1.2018
Załączniki A5 i A7, waluty: Mauretania (MRU, nowy), Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (STN, nowy)

Archiwum
(zmiany 2007 – 2017)

Listę wcześniejszych zmian można znaleźć w Archiwum.

Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona