ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage B2 Diversen (Publicatieblad)

1. Vaststaande formuleringen in het Publicatieblad

Onder de titel

(codificatie)

(herschikking)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(jjjj) 1234)

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(Slechts de teksten in de Duitse, de Engelse en de Franse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

In de voetnoot

Advies van + datum

Advies van het Europees Parlement van + datum (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad)

Goedkeuring gegeven op + datum. (Consent given on + date.) (EP)

Goedkeuring van + datum (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). (EP)

Instemming betuigd op + datum. (Assent of + date.) (EP)

Voorstel ingediend op + datum (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Zie bladzijde ... van dit Publicatieblad.

2. Concordantietabel

BIJLAGE
CONCORDANTIETABEL
Verordening (EEG) nr. 2930/86 De onderhavige verordening
Artikel 1 Artikel 1
Artikel 2, punten 1 en 2 Artikel 2, leden 1 en 2
Artikel 3 Artikel 3
Artikel 4, lid 1, punt a), i) en ii)
Artikel 4, lid 1, punt b) Artikel 4, lid 1
Artikel 4, lid 1, punt c) Artikel 4, lid 2, en artikel 10
Artikel 4, lid 1, punt d), tweede alinea
Artikel 4, lid 1, punten e) en f)
Artikel 4, lid 2 Artikel 4, lid 3
Artikel 5 Artikel 5 en bijlage IV
Artikel 6 Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 7, lid 1 Artikel 9 t/m 12
Artikel 7, lid 2
Bijlage Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III
Laatste bijwerking: 1.6.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina