ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage A9 Instellingen, organen, interinstitutionele diensten en instanties: meertalige lijst

(Stand op 19.1.2022)

Deze bijlage a) geeft een overzicht van de betroffen instanties en b) bevat een meertalige lijst met de overeenkomstige benamingen in de verschillende taalversies. Voor de voorgeschreven volgorde van vermelding, zie punt 9.5.

a) Overzicht

b) Meertalige lijst

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

 

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

 

Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart

 

Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

 

Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

 

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

 

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

 

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

 

Asielagentschap van de Europese Unie

 

Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

 

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

 

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

 

Bureau voor ondersteuning van Berec

 

Bureau voor publicaties van de Europese Unie

 

Communautair Bureau voor plantenrassen


 

Computercrisisresponsteam voor de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie

 

Europees Agentschap voor chemische stoffen

 

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

 

Europees Bureau voor personeelsselectie

 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

 

Europees Bureau voor visserijcontrole

 

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

 

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

 

Europees Comité van de Regio’s

 

Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

 

Europees Defensieagentschap

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

Europees Geneesmiddelenbureau

 

Europees Grens- en kustwachtagentschap

 

Europees Instituut voor gendergelijkheid

 

Europees Instituut voor innovatie en technologie

 

Europees Investeringsfonds

 

Europees Kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging

 

Europees Milieuagentschap

 

Europees Openbaar Ministerie

 

Europees Parlement

 

Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb

 

Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu

 

Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur

 

Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek

 

Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid

 

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

 

Europese Arbeidsautoriteit

 

Europese Autoriteit voor effecten en markten

 

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

 

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

 

Europese Bankautoriteit

 

Europese Bestuursschool

 

Europese Centrale Bank

 

Europese Commissie

 

Europese Dienst voor extern optreden

 

Europese Investeringsbank

 

Europese Ombudsman

 

Europese Raad

 

Europese Rekenkamer

 

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

 

Europese Stichting voor opleiding

 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

 

Europese Unie

 

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Derde ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim”

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa”

 

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen”

 

Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg”

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Mondiale gezondheid EDCTP3”

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof”

 

Gemeenschappelijke Onderneming “Slimme netwerken en diensten”

 

Gerecht

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

 

Hof van Justitie van de Europese Unie/Hof van Justitie
(Instelling/instantie)

 

Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

 

Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie

 

Raad van de Europese Unie

 

Satellietcentrum van de Europese Unie

 

Spoorwegbureau van de Europese Unie

 

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

 

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

 

Voorzieningsagentschap van Euratom

 

Voorzitter van de Europese Raad

Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina