ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage A3 Afkortingen en symbolen

Hieronder volgt een overzicht van enkele veel voorkomende afkortingen, eenheden en symbolen ter illustratie en nadere toelichting van de regels in hoofdstuk 10.4.1.

1. Titels

BA
bachelor of arts
BSc
bachelor of science
dr.
doctor
drs.
doctorandus
ir.
ingenieur (universiteit)
ing.
ingenieur (hogeschool)
lic.
licentiaat
MA
master of arts
MBA
master of business administration
mr.
meester
prof.
professor
prof. dr.
professor doctor
RA
registeraccountant

Voor een uitgebreid overzicht van de notatie van enkele veel voorkomende, oorspronkelijk buitenlandse titels, zie: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/527.

2. Eenheden en maten

a
are
A
ampère
°C
graad Celsius
ca
centiare
cc
kubieke centimeter
d
dag
g
gram
GWh
gigawattuur
GB
gigabyte
h
uur (periode van 60 minuten; in bv. 13.10 uur niet afkorten)
ha
hectare
hl
hectoliter
Hz
hertz
KB, kB
kilobyte
Kbps, Kbit/s
kilobit per seconde
kg
kilogram
km
kilometer
km2
vierkante kilometer
kV
kilovolt
kVA
kilovoltampère
kW
kilowatt
kWh
kilowattuur
l, L
liter
m
meter
m2
vierkante meter
m3
kubieke meter
MB
megabyte
mg
milligram
ml
milliliter
mld.
miljard (met punt, dat geldt ook voor mln.)
min
minuut
MWh
megawattuur
pk
paardenkracht
s
seconde
vol.
volumen (met punt!)
V
volt
% vol
volumeprocent
% massa
gewichtsprocent

Voor een uitgebreid overzicht van in de EU gebruikte meeteenheden, zie Richtlijn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979.

3. Tekens en symbolen die in de publicaties van Eurostat worden gebruikt

€, EUR
euro
nihil
0
zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de helft van de kleinste in de desbetreffende reeks gebruikte eenheid of decimaal)
:
geen gegevens beschikbaar
onzeker of geschat gegeven
*
idem, schatting van Eurostat
p
voorlopig gegeven
r
herzien gegeven
/ of -
breuk in de statistische reeks
%
procent
Ø
gemiddelde
<
minder dan
>
meer dan
Σ
totaal
“omvattend”: volledige onderverdeling van een totaal
“waarvan”: gedeeltelijke onderverdeling van een totaal
2007-2013
tijdsduur van een aantal kalenderjaren (bv. 1.1.2007 tot en met 31.12.2013)
2007/2008
periode van twaalf maanden over twee kalenderjaren (bv. fiscaal boekjaar juli/juni)

Voor afkortingen en letterwoorden die vaak voorkomen in publicaties van Eurostat, zie: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/cybernews/abbreviations.htm

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina