ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage A2 Logo’s

De logo’s worden slechts bij wijze van informatie weergegeven, zonder afbreuk te doen aan de eigen voorwaarden die door elke instelling, elk orgaan, elke interinstitutionele dienst of elk agentschap zijn vastgesteld voor het gebruik daarvan voor reproductiedoeleinden.

Bepaalde emblemen moeten — verschillend voor elke taal — de naam van de instelling, van het orgaan of van het agentschap bevatten. Om de voorstelling zo eenvoudig mogelijk te houden zijn de afzonderlijke benamingen hier weggelaten.

Zie ook punt 9.5 (officiële benamingen en volgorde van vermelding).

Instellingen en organen

De Europese vlag — logo in kleur Europese Unie De Europese vlag — logo in zwart-wit
Parlement — logo in kleur Parlement Parlement — logo in zwart-wit
Europese Raad — logo in kleur Europese Raad Europese Raad — logo in zwart-wit
Raad — logo in kleur Raad Raad — logo in zwart-wit
Commissie — logo in kleur Commissie (*) Commissie — logo in zwart-wit
Hof van Justitie en Gerecht van eerste aanleg — logo in kleur Hof van Justitie Hof van Justitie en Gerecht van eerste aanleg — logo in zwart-wit
Europese Centrale Bank — logo in kleur Europese Centrale Bank Europese Centrale Bank — logo in zwart-wit
Rekenkamer — logo in kleur Rekenkamer Rekenkamer — logo in zwart-wit
Europese Dienst voor extern optreden — logo in kleur Europese Dienst voor extern optreden Europese Dienst voor extern optreden — logo in zwart-wit
Europees Economisch en Sociaal Comité — logo in kleur Europees Economisch en Sociaal Comité Europees Economisch en Sociaal Comité — logo in zwart-wit
Comité van de Regio’s — logo in kleur Europees Comité van de Regio’s Comité van de Regio’s — logo in zwart-wit
Europese Investeringsbank — logo in kleur Europese
Investeringsbank
Europese Investeringsbank — logo in zwart-wit
Europees Investeringsfonds — logo in kleur Europees
Investeringsfonds
Europees Investeringsfonds — logo in zwart-wit
Ombudsman — logo in kleur Ombudsman Ombudsman — logo in zwart-wit
Toezichthouder voor gegevensbescherming — logo in kleur Toezichthouder voor gegevensbescherming Toezichthouder voor gegevensbescherming — logo in zwart-wit

Interinstitutionele diensten en agentschappen
(gedecentraliseerde instanties)

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging — logo in kleur Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging — logo in zwart-wit
Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators — logo in kleur Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators  
Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart — logo in kleur Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart  
eu-LISA — logo in kleur Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht eu-LISA — logo in zwart-wit
Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma — logo in kleur Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma — logo in zwart-wit
Eurojust — logo in kleur Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken Eurojust — logo in zwart-wit
Europese Politieacademie — logo in kleur Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving Europese Politieacademie — logo in zwart-wit
Europol — logo in kleur Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving Europol — logo in zwart-wit
Asielagentschap van de Europese Unie — logo in kleur Asielagentschap van de Europese Unie Asielagentschap van de Europese Unie — logo in zwart-wit
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten — logo in kleur Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten — logo in zwart-wit
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie — logo in kleur Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie — logo in zwart-wit
Bureau voor ondersteuning van Berec — logo in kleur Bureau voor ondersteuning van Berec Bureau voor ondersteuning van Berec — logo in zwart-wit
Publicatiebureau — logo in kleur Bureau voor publicaties van de Europese Unie Publicatiebureau — logo in zwart-wit
Communautair Bureau voor plantenrassen — logo in kleur Communautair Bureau voor plantenrassen Communautair Bureau voor plantenrassen — logo in zwart-wit
ECHA — logo in kleur Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA — logo in zwart-wit
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk — logo in kleur Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk — logo in zwart-wit
EMSA — logo in kleur Europees Agentschap voor maritieme veiligheid EMSA — logo in zwart-wit
EPSO — logo in kleur Europees Bureau voor personeelsselectie EPSO — logo in zwart-wit
Europees Bureau voor visserijcontrole — logo in kleur Europees Bureau voor visserijcontrole Europees Bureau voor visserijcontrole — logo in zwart-wit
Cedefop — logo in kleur Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding Cedefop — logo in zwart-wit
ECDC — logo in kleur Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ECDC — logo in zwart-wit
Europees Defensieagentschap — logo in kleur Europees Defensieagentschap Europees Defensieagentschap — logo in zwart-wit
Europees Geneesmiddelenbureau — logo in kleur Europees Geneesmiddelenbureau Europees Geneesmiddelenbureau — logo in zwart-wit
Frontex — logo in kleur Europees Grens- en kustwachtagentschap
Europees Instituut voor gendergelijkheid — logo in kleur Europees Instituut voor gendergelijkheid Europees Instituut voor gendergelijkheid — logo in zwart-wit
Europees Milieuagentschap — logo in kleur Europees Milieuagentschap Europees Milieuagentschap — logo in zwart-wit
Europees Openbaar Ministerie — logo in kleur Europees Openbaar Ministerie Europees Openbaar Ministerie — logo in zwart-wit
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving — logo in kleur Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving  
Europese Arbeidsautoriteit — logo in kleur Europese Arbeidsautoriteit Europese Arbeidsautoriteit — logo in zwart-wit
Europese Autoriteit voor effecten en markten — logo in kleur Europese Autoriteit voor effecten en markten Europese Autoriteit voor effecten en markten — logo in zwart-wit
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen — logo in kleur Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen — logo in zwart-wit
EFSA — logo in kleur Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA — logo in zwart-wit
Europese Bankautoriteit — logo in kleur Europese Bankautoriteit  
Europese Bestuursschool — logo in kleur Europese Bestuursschool Europese Bestuursschool — logo in zwart-wit
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden — logo in kleur Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden  
ETF — logo in kleur Europese Stichting voor opleiding ETF — logo in zwart-wit
Eurostat — logo in kleur Eurostat Eurostat — logo in zwart-wit
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad — logo in kleur Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad — logo in zwart-wit
gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy — logo in kleur Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy — logo in zwart-wit
Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie — logo in kleur Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie — logo in zwart-wit
Satellietcentrum van de Europese Unie — logo in kleur Satellietcentrum van de Europese Unie Satellietcentrum van de Europese Unie — logo in zwart-wit
Spoorwegbureau van de Europese Unie — logo in kleur Spoorwegbureau van de Europese Unie Spoorwegbureau van de Europese Unie — logo in zwart-wit
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad — logo in kleur Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (*) Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad — logo in zwart-wit
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie — logo in kleur Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie — logo in zwart-wit
Voorzieningsagentschap van Euratom – logo in kleur Voorzieningsagentschap van Euratom Voorzieningsagentschap van Euratom – logo in zwart-wit
(*)
Sinds februari 2012 moet het embleem van de Europese Commissie ook gebruikt worden door de uitvoerende agentschappen (zie punt 9.5.4). Het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad daarentegen behoudt z’n eigen embleem.
Laatste bijwerking: 13.1.2023
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina