ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

10.5. Getallen

10.5.1. Cijfers of woorden

De regels voor het in woorden schrijven van getallen liggen niet vast.

a)

Over het algemeen geven we getallen tot en met twaalf, tientallen en ronde getallen daarboven in woorden weer. In zakelijke en exacte mededelingen, grafieken en statistieken, publicaties met veel getallen, enzovoort, mogen alle getallen in cijfers geschreven worden.

Wanneer getallen onder en boven de twaalf naast elkaar voorkomen, is het beter te uniformiseren en voor cijfers te kiezen:

tussen 11 en 21 jaar
b)

Alleen rangtelwoorden van getallen tot en met twaalf, tientallen en ronde getallen worden in woorden geschreven:

vierde richtlijn
dertigste week

Als rangtelwoorden in cijfers voorkomen, schrijven we ze als volgt:

1e
4e
28e
c)

Jaartallen schrijven we als volgt:

de jaren tachtig, de jaren 80, de jaren 1980.

Data in cijfers worden geschreven zonder overbodige nullen:

1.5.1997

In een lopende tekst schrijven we maanden nooit in cijfers:

Op 1 mei 1997 verscheen het Publicatieblad nr. ….

Jaartallen worden zonder apostrof geschreven:

1997/1998, 2001

Aan het slot van overeenkomsten wordt de datum volledig in woorden geschreven:

Gedaan te Lissabon, dertien december tweeduizend zeven.

10.5.2. In cijfers geschreven getallen

Voor de regels die gelden bij het in cijfers schrijven van getallen, zie punt 6.5.

Bedragen worden vóór de munteenheid geschreven, gescheiden door een harde spatie:

75 EUR
150 USD

10.5.3. In woorden geschreven getallen

We schrijven een spatie na duizend en voor en na de zelfstandige naamwoorden miljoen, miljard enz.:

drieduizend vijfhonderddrieënnegentig
drie miljoen achthonderdveertigduizend zeshonderdvijfentwintig

10.5.4. Breuken

We plaatsen een spatie:

tussen teller en noemer;
in samengestelde getallen: tussen het gehele getal en de breuk:
drie vierde (3/4), zes zevende (6/7), vijf drie vierde (5 3/4)

Maakt de breuk deel uit van een samenstelling, dan wordt de gehele samenstelling aaneengeschreven:

een tweederdemeerderheid
Laatste bijwerking: 29.6.2015
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina