ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

9.1.5. Adressen in de lidstaten: bijzondere kenmerken

Postcodes, Eircode en landcodes

In onderstaande tabel worden nadere bijzonderheden gegeven over de codes in de verschillende lidstaten.

Land Postcode/
Eircode (1)
Landcode Opmerkingen
België 4 cijfers    
Bulgarije 4 cijfers    
Tsjechië 5 cijfers   een spatie tussen het derde en vierde cijfer; twee spaties tussen de postcode en de plaatsnaam
Denemarken 4 cijfers    
Duitsland 5 cijfers   nooit een landcode (D- of DE-) voor de postcode zetten; daardoor kan een poststuk vertraging oplopen in de postsorteermachine
Estland 5 cijfers    
Ierland 7 alfanumerieke tekens (Eircode)   voor Dublin indien mogelijk de sectorcode toevoegen; de Eircode komt op een afzonderlijke regel boven de naam van het land
Griekenland 5 cijfers   een spatie tussen het derde en vierde cijfer
Spanje 5 cijfers   de naam van de provincie toevoegen na de plaatsnaam, op een afzonderlijke regel – zie lijst op de UPU-websitePDF (EN).
Frankrijk 5 cijfers    
Kroatië 5 cijfers HR de postcode wordt voorafgegaan door “HR-”
Italië 5 cijfers   afkorting van de provincienaam vermelden na de plaatsnaam – zie lijst op de UPU-websitePDF (EN).
Cyprus 4 cijfers    
Letland 4 cijfers
(rechts)
LV de postcode wordt voorafgegaan door “LV-”; de postcode komt achter de plaatsnaam en wordt daarvan gescheiden door een komma
Litouwen 5 cijfers LT de postcode wordt voorafgegaan door “LT-”
Luxemburg 4 cijfers L de postcode wordt voorafgegaan door “L-”
Hongarije 4 cijfers   de straatnaam komt onder de plaatsnaam; de postcode komt op een afzonderlijke regel boven de naam van het land
Malta 3 letters +
4 cijfers
  de postcode staat onder de plaatsnaam, met een spatie tussen de letters en cijfers
Nederland 4 cijfers +
2 letters
  een spatie tussen de cijfers en letters; twee spaties tussen de postcode en de plaatsnaam.
Oostenrijk 4 cijfers    
Polen 5 cijfers   een streepje tussen het tweede en derde cijfer
Portugal 7 cijfers   een streepje tussen het vierde en vijfde cijfer
Roemenië 6 cijfers    
Slovenië 4 cijfers SI de postcode wordt voorafgegaan door “SI-”.
Slowakije 5 cijfers   een spatie tussen het derde en vierde cijfer
Finland 5 cijfers FI de postcode wordt voorafgegaan door “FI-” (of door “AX-” voor de eilandengroep Åland).
Zweden 5 cijfers SE de postcode wordt voorafgegaan door “SE-”; een spatie tussen het derde en vierde cijfer
(1)
Tenzij anders aangegeven staat de postcode vóór de plaatsnaam. De postcode dient om een groep van adressen te definiëren. De Eircode daarentegen, die in juli 2015 in Ierland in gebruik is genomen, is een unieke code die aan elk woon- en zakelijk adres is toegewezen.
NB:
Om praktische redenen (alle talen dezelfde indeling) is de lijst in protocollaire volgorde.

Verdere opmerkingen

Sommige lidstaten (België, Ierland, Malta en Finland) hebben twee of meer officiële talen die door de Europese instellingen als werktaal worden gebruikt. (Hoewel Grieks en Turks de officiële talen van Cyprus zijn, wordt alleen Grieks als werktaal door de Europese instellingen gebruikt.) Met de Belgische overheid is overeengekomen dat Duits niet wordt gebruikt in de meertalige weergave van adressen. Voor alle hier genoemde lidstaten worden dus twee officiële talen gebruikt om adressen te schrijven: Nederlands en Frans voor België, Iers en Engels voor Ierland, Maltees en Engels voor Malta en Fins en Zweeds voor Finland (zie punt 9.1.4).

Voor sommige landen moeten andere alfabetten worden gebruikt (Bulgarije, Griekenland/Cyprus).

De schrijfwijze van adressen voor een bestemming in een van de landen van deze twee groepen is afhankelijk van de taal/talen van de publicatie en van de vraag of het een eentalig dan wel meertalig document betreft.

Adressen in België, Ierland, Malta of Finland
Eentalige documenten
Documenten in een van de officiële talen van het land van bestemming: adressen in principe alleen in die taal.
Documenten in een andere EU-taal: adressen in beide officiële talen van het land van bestemming (zoals voor meertalige documenten).
Meertalige documenten

Adressen in beide officiële talen van het land van bestemming.

Adressen in Bulgarije, Griekenland of Cyprus
Eentalige documenten
Documenten in het Bulgaars of Grieks: adressen in de taal van het document, maar plaats- en landnamen worden tevens in het Engels vermeld.
Documenten in een andere EU-taal: adressen worden geschreven in het Latijnse alfabet (met zo nodig een transliteratie van de straatnaam).
Meertalige documenten

Adressen worden geschreven in het Bulgaars/Grieks en plaats- en landnamen worden tevens in het Engels vermeld. Het volledige adres wordt tevens in het Latijnse alfabet geschreven (Engelse transcriptie).

Laatste bijwerking: 27.12.2020
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina