ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

8.2. Volgorde van de verschillende noten

Onder aan de bladzijde komen soms diverse aantekeningen voor: asterisken, genummerde voetnoten, NB’s, bronvermeldingen.

De volgorde van deze aantekeningen is voor alle talen identiek:

(*)
Voorlopig besluit van de Commissie.
(1)
Deze prijzen resulteren uit de toepassing van een maximumkorting.
(2)
Voor het verkoopseizoen 1997/1998 wordt deze prijs vermeerderd met een speciale bonificatie.
NB:
Voorlopige cijfers.
Bron:
Europese Commissie, DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling.
NB:
De genummerde voetnoten, en de door een asterisk ingeleide noot, worden van de daaropvolgende aantekeningen gescheiden door een kleine spatie.
Voetnoten eindigen altijd met een punt.

Wanneer eenzelfde voetnoot meer dan een keer in een werk voorkomt, is het in publicaties andere dan het Publicatieblad beter de formules “Zie voetnoot x” of “Zie voetnoot x, blz. 00” te gebruiken in plaats van “Idem” of “Ibidem”. De corrector moet er bij het lezen van de drukproeven op letten dat de nummering van de voetnoten, die niet altijd dezelfde is als in het manuscript, correct is.

In het Publicatieblad worden identieke voetnoten bij elke vermelding volledig herhaald.

Laatste bijwerking: 23.1.2023
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina