ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

7.3. Munteenheden

7.3.1. Euro en cent

Euro

Overige informatie over de euro?

euro

Op grond van de conclusies van de Europese Raad van Madrid van december 1995, heet de eenheidsmunt “euro”. De euro is verdeeld in honderd onderverdelingen, “cent” genoemd (symbool: — ISO-code: EUR).

In het Nederlands zijn de schrijfwijzen als volgt: één euro, euro’s.
Eurogebied, eurozone

De landen die deelnemen aan de euro, worden gezamenlijk ook wel aangeduid als “eurozone” of “eurogebied”. Omdat het VWEU spreekt van “eurozone”, gebruiken we die term in wetgevingshandelingen.

Euro en ecu

De euro is sinds 1 januari 2002 wettig betaalmiddel. De vroegere Europese munteenheid ecu werd echter al op 1 januari 1999 vervangen door de euro (oudere referenties blijven in ecu) (zie o.a. Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad (PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad (PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1)).

Cent

cent

De benaming “cent” wordt gebruikt in publicaties van de Europese instellingen. De mogelijkheid dat de lidstaten zelf daarnaast varianten van deze naam hanteren, wordt expliciet genoemd in overweging 2 van Verordening (EG) nr. 974/98.

In het Nederlands zijn de schrijfwijzen als volgt: één cent, centen.
Zie ook punt 7.3.3, “Schrijfwijze van munteenheden”:
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina