ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

7.1.2. Volgorde van de staten

Lidstaten

In een tekst

De protocollaire volgorde van de lidstaten in een opsomming is gebaseerd op de alfabetische volgorde van de geografische namen in de landstaal (zie punt 7.1.1).

In een tabel

Het verdient aanbeveling de benaming van de landen in de taal van de publicatie te gebruiken (voorbeeld A). In bepaalde gevallen wordt om technische redenen (tabel wordt slechts eenmaal gezet in meertalige documenten) de benaming in de landstaal gebruikt (voorbeeld B). In beide gevallen worden de staten volgens de protocollaire volgorde weergegeven.

Voorbeeld A
Lidstaat Datum van
ondertekening
Datum van
inwerking-
treding
België 21.12.1990 1.1.1991
Bulgarije 1.2.2007 15.2.2007
Tsjechië 10.10.2005 1.1.2006
Denemarken 10.10.1991 1.1.1992
Duitsland 1.9.1990 1.1.1991
Estland 1.9.2005 1.1.2006
Ierland 12.12.1990 1.1.1991
Griekenland 10.10.1990 1.1.1991
Spanje 3.2.1991 1.6.1991
Frankrijk 3.3.1991 1.6.1991
Kroatië 1.1.2013 1.7.2013
Italië 10.10.1991 1.1.1992
Cyprus 10.10.2005 1.1.2006
Letland 10.10.2005 1.1.2006
Litouwen 10.10.2005 1.1.2006
Luxemburg 10.10.1990 1.1.1991
Hongarije 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederland 11.11.1990 1.1.1991
Oostenrijk 10.12.1990 1.1.1991
Polen 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
Roemenië 1.2.2007 15.2.2007
Slovenië 10.10.2005 1.1.2006
Slowakije 10.10.2005 1.1.2006
Finland 1.2.1991 1.6.1991
Zweden 3.3.1991 1.1.1992
Voorbeeld B
Lidstaat Datum van
ondertekening
Datum van
inwerking-
treding
Belgique/België 21.12.1990 1.1.1991
България 1.2.2007 15.2.2007
Česko 10.10.2005 1.1.2006
Danmark 10.10.1991 1.1.1992
Deutschland 1.9.1990 1.1.1991
Eesti 1.9.2005 1.1.2006
Éire/Ireland 12.12.1990 1.1.1991
Ελλάδα 10.10.1990 1.1.1991
España 3.2.1991 1.6.1991
France 3.3.1991 1.6.1991
Hrvatska 1.1.2013 1.7.2013
Italia 10.10.1991 1.1.1992
Κύπρος 10.10.2005 1.1.2006
Latvija 10.10.2005 1.1.2006
Lietuva 10.10.2005 1.1.2006
Luxembourg 10.10.1990 1.1.1991
Magyarország 10.10.2005 1.1.2006
Malta 10.10.2005 1.1.2006
Nederland 11.11.1990 1.1.1991
Österreich 10.12.1990 1.1.1991
Polska 10.10.2005 1.1.2006
Portugal 1.3.1991 1.6.1991
România 1.2.2007 15.2.2007
Slovenija 10.10.2005 1.1.2006
Slovensko 10.10.2005 1.1.2006
Suomi/Finland 1.2.1991 1.6.1991
Sverige 3.3.1991 1.1.1992

Derde landen of derde landen in combinatie met lidstaten

In een tekst

Bij een opsomming in een tekst verschilt de volgorde van de landen van taal tot taal. In publicaties in het Nederlands wordt de Nederlandse alfabetische volgorde aangehouden:

Australië, Denemarken, Roemenië, Spanje, Zwitserland
In een tabel

Om een tabel voor de verschillende taalversies van een publicatie slechts eenmaal te moeten zetten, is het noodzakelijk dat alle talen eenzelfde volgorde aanhouden. De landen (derde landen, alleen of gecombineerd met lidstaten) worden daarom gerangschikt volgens de alfabetische volgorde van de afkortingen, die dan in de eerste kolom van de tabel staan.

Afkorting Deelnemende partij Productie (ton) Personeel (× duizend)
AT Oostenrijk 50 000 75
AU Australië 70 000 120
BE België 25 500 38
CH Zwitserland 12 500 15
CN China 750 000 1 500
DK Denemarken 22 000 40
JP Japan 150 000 150
NL Nederland 32 000 45
NZ Nieuw-Zeeland 45 000 51
SE Zweden 10 000 15
US Verenigde Staten 350 000 220

Als de EU-lidstaten alle samen aan het begin van de tabel worden vermeld, gebeurt dat in de protocollaire volgorde (zie punt 7.1.1, eerste tabel).

In de tweede kolom komen de landen voor in de taal van de publicatie. Men kan eveneens enkel de codes vermelden, op voorwaarde dat deze worden verklaard in een lijst (bij voorkeur aan het begin van de publicatie).

NB:
Ten gevolge van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt dit land voortaan beschouwd als elk ander derde land en krijgt het dus geen speciale plaats toegekend. Wanneer, bijvoorbeeld, in grafieken of tabellen de EU-lidstaten worden gevolgd door de landen van de Europese Economische Ruimte en vervolgens door een reeks derde landen, zal het Verenigd Koninkrijk opgenomen worden bij deze derde landen, in alfabetische volgorde volgens de ISO-code.
Laatste bijwerking: 2.3.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina