ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.10. Citaten

Een citaat bestaat uit:

aan andere werken ontleende passages,
woorden of gedachten van bepaalde personen, die in directe rede worden weergegeven.

De typografie biedt verschillende mogelijkheden om citaten in een tekst te onderscheiden, zoals het gebruik van een kleiner korps of van aanhalingstekens of gedachtestrepen.

De gewone citaten, bestaande uit losse woorden of zinnen die in directe rede worden weergegeven, worden tussen aanhalingstekens gezet, in het korps en de letter van de tekst.

Indien een woord of een gedeelte van een citaat in een tekst is weggelaten, wordt het vervangen door het beletselteken (Alt 0133 of Ctrl-Alt-punt (.)) tussen vierkante haken.

Wanneer een hele alinea is weggelaten, wordt die vervangen door het beletselteken tussen vierkante haken, op een aparte regel.

“Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

[…]

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.”

Interpunctie in citaten

Citaten, puntjes en vierkante haken

Het beletselteken (Alt 0133 of Ctrl-Alt-punt (.)) vervangt een weggelaten gedeelte van een citaat; het staat dan tussen vierkante haken voorafgegaan door een normale spatie.

“De Raad wilde talrijke maatregelen nemen […]; ten slotte heeft hij ervan afgezien.”
“Hij arriveerde even later […]. Alles was voorbij […].”
Citaten tussen aanhalingstekens (aanhalingstekens, dubbelepunt, punt)

Wanneer een citaat een begonnen zin afmaakt, wordt het niet voorafgegaan door een dubbelepunt en wordt de punt na de sluitingsaanhalingstekens geplaatst. Deze regel is ook van toepassing als het tussen aanhalingstekens geciteerde gedeelte een nieuwe alinea is.

In verband met deze zaak verklaart het Hof dat “het bestaan van een machtspositie […] zeer waarschijnlijk is”.
In verband met deze zaak verklaart het Hof dat
“het bestaan van een machtspositie […] zeer waarschijnlijk is”.

Wanneer een citaat voorafgegaan wordt door een dubbelepunt, begint het met een hoofdletter en komt het sluitingsaanhalingsteken ná de punt. Deze regel is ook van toepassing als het tussen de aanhalingstekens geciteerde gedeelte een nieuwe alinea is.

In verband met deze zaak verklaart het Hof: “Het bestaan van een machtspositie […] is zeer waarschijnlijk.”
In verband met deze zaak verklaart het Hof:
“Het bestaan van een machtspositie […] is zeer waarschijnlijk.”

Wanneer een citaat gevolgd wordt door een verwijzing naar een voetnoot, komt de punt altijd na deze verwijzing.

In verband met deze zaak heeft het Hof verklaard: “Het bestaan van een machtspositie […] is zeer waarschijnlijk” (1).
In verband met deze zaak heeft het Hof verklaard dat “het bestaan van een machtspositie […] zeer waarschijnlijk is” (1).

Bij het citeren van inleidende gedeelten van de EU-regelgeving (gezien, overwegende dat), wordt het oorspronkelijke leesteken opgenomen als deel van het citaat.

De Commissie heeft de laatste overweging als volgt gewijzigd: “(3) De overeenkomst moet worden ondertekend en goedgekeurd,”.
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina